Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeer-Comakership HRM

  Heb jij een specifieke opdracht?

  Aan de slag met jouw opdracht!

  In het Afstudeer-Comakership gaat de student Human Resource Management aan de slag met een actueel HRM-vraagstuk in een organisatie. De afstudeerder analyseert het vraagstuk en ontwikkelt passende oplossing(en). Vraagstukken kunnen gaan over in-, door- en uitstroom van personeel in de brede zin van het woord, maar bijvoorbeeld ook verandervraagstukken kunnen passend zijn.

  De student levert aan het einde van het traject een concreet en onderbouwd HR-beroepsproduct op. Het project duurt 20 weken en is opgedeeld in 2 perioden. In de eerste 6 weken werkt de afstudeerder voornamelijk aan de vraagdefinitie. In de resterende weken gaat de student stapsgewijs aan de slag met het ontwikkelen van het beroepsproduct.

  Voorbeeldcases

  • Een advies over uw wervingsstrategie.
  • De ‘fact based’ verbetering van de duurzame inzetbaarheid van cruciale functies binnen de organisatie.
  • Het slim en efficiënt inrichten van een onboardingproces.
  • Een advies over het vergroten van de ‘employer experience’ of ‘candidate engagement’.

  Wat levert het op?

  • Inzicht in en analyse van het vraagstuk binnen de context van uw organisatie.
  • Een beroepsproduct met praktijkgerichte onderbouwde oplossingen voor uw organisatie.
  • Een afstudeerder die relatief zelfstandig en methodisch verantwoord de activiteiten uitvoert die noodzakelijk zijn.
  • Frisse blik en inbreng van de laatste HRM-kennis.
  • Een overdracht van het beroepsproduct, met indien nodig een implementatieplan.
  • Terugblik en reflectie op het vraagstuk en hoe verder.

  Wat vragen we?

  • Een HR-vraagstuk binnen uw organisatie, waardoor de student van meerwaarde kan zijn en dat de student uitnodigt om zijn onderzoekende vermogen in te zetten. Er moet dus iets uit te zoeken zijn dat nu nog niet bekend is in de organisatie.
  • Vakkundige begeleiding op hbo-niveau.
  • Een werkplek op locatie die de afstudeerder in staat stelt om aan het vraagstuk te werken.
  • Het beschikbaar stellen van informatie uit de organisatie.
  • De student werkt gemiddeld 3 dagen in de week aan zijn afstudeeropdracht, maar de bedoeling is om daarnaast een dag in de week HR-activiteiten uit te voeren, om zich verder te ontwikkelen als professional. Lukt dit niet, dan kan de student deze activiteiten ook op andere manier invullen.

  Wat doet Windesheim?

  Vanuit de opleiding wordt de afstudeerder begeleid door een afstudeerbegeleider. Deze begeleider is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De begeleider legt aan het begin van het afstudeertraject een bedrijfsbezoek af en is aanwezig bij de presentatie/overdracht van het beroepsproduct. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

  Meer informatie

  De contactpersoon voor dit Afstudeer-Comakership is Maike de Bot, m.de.bot@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 98 36. Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via servicepunt@windesheim.nl (opent in nieuw tabblad)of 088 - 469 66 88.