Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeer-Comakership Commerciële Economie

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

In dit afstudeer-Comakership gaat de afstudeerder van de opleiding Commerciële Economie aan de slag met een actueel strategisch, (online)marketing en/of sales vraagstuk in uw organisatie. De afstudeerder brengt advies uit over een op te lossen commercieel probleem. Waar mogelijk helpt de student de oplossingen te implementeren. Het advies is altijd met gedegen marktonderzoek onderbouwd. De (potentiële) klanten en de markt staan daarbij altijd centraal. De afstudeerder is eindverantwoordelijk voor het product.

Voorbeeldcases

 • Verbeteren van online conversie.
 • Verkoopplan voor een nieuw product of nieuwe markt.
 • (Her)positionering van een merk.
 • Verbeteren van de effectiviteit van de salesorganisatie.

Wat levert het op?

 • Inbreng van de laatste stand van (online) marketing kennis.
 • Een analyse van de huidige situatie met betrekking tot het vraagstuk.
 • Adviesrapport met praktijkgerichte oplossingen en een implementatieplan waarmee u de nieuwe strategie in uw organisatie kunt invoeren.
 • Een relatief zelfstandige uitvoering van activiteiten die noodzakelijk zijn voor de afstudeeropdracht.
 • Op maat gesneden marktonderzoek met concrete onderzoeksresultaten.
 • Een presentatie van dit advies in uw organisatie.
 • Een frisse en onafhankelijke blik van de afstudeerder op uw organisatie.

Wat vragen we?

 • Vakkundige begeleiding (hbo-niveau) van de afstudeerder.
 • Een werkplek op locatie die de afstudeerder in staat stelt om bij de opdrachtgever aan de afstudeeropdracht te werken.
 • Het beschikbaar stellen van informatie uit de organisatie, die nodig is om de afstudeeropdracht uit te voeren.

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding wordt de afstudeerder begeleid door een afstudeerbegeleider. Naast de rol van begeleiden is de afstudeerbegeleider ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De afstudeerbegeleider legt aan het begin van het afstudeertraject een bedrijfsbezoek af.
Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijen overeenkomst.

Meer informatie

De contactpersoon voor dit Comakership is Johan Muit, j.muit@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).