Deeltijd studies, duale opleidingen en post-hbo opleidingen. Marketing, Communicatie en Media. Hogeschool Windesheim.

Verfijn resultaten

  • Interessegebied

  • Studievorm

  • Degree

  • Duur

  • Locatie

Filteren

Opleidingen en cursussen

209 Resultaten

Naam Studievorm Graad
Accountancy Duale opleiding Bachelor
Accountancy MKB Post-hbo-opleiding Certificaat
Agressieproblematiek binnen de PMT Post-hbo-cursus Bewijs van deelname
Algemeen Projectmanagement Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Autismecoach Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
B2 C1 Traject Cursus Deelnamecertificaat
Basiscursus coachen Cursus Certificaat
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus Basiscertificaat
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Post-hbo-opleiding Certificaat
Bedrijfskunde Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Bedrijfskunde MER Deeltijdopleiding Bachelor
Begeleiden van praktijkgericht onderzoek in het hbo Cursus Bewijs van deelname
Begeleiden van rouw en verlies in organisaties Leergang Certificaat
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus Deelnamecertificaat
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Business Startup Basic Cursus Certificaat
Cambridge Business English Vantage B2 Cursus Certificaat
Casemanagement dementie Cursus Certificaat
Category Management Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Certificaat GGZ-agoog Leergang Certificaat
Change agent en ondernemend leren Post-hbo-opleiding Certificaat
Change agent in het onderwijs Post-hbo-opleiding Bewijs van deelname
Coachen in Gezondheid en Welzijn Cursus Bewijs van deelname
Commercieel management Cursus Certificaat
Connect Klanken/Letters en Connect Woordherkenning (po/so) Cursus Bewijs van deelname
Connect Vloeiend lezen/Ralfi Cursus Bewijs van deelname
Culturele diversiteit bij mensen met dementie Cursus Bewijs van deelname
Cultuurbegeleider Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
De Ambitieuze Accountmanager Cursus Deelnamecertificaat
De les geschiedenis Cursus Deelnamecertificaat
De ondernemende psychomotorisch therapeut Post-hbo-cursus Deelnamecertificaat
De startende leraar (primair of speciaal onderwijs) Cursus Bewijs van deelname
Didactisch Coachen Cursus Bewijs van deelname
Differentiëren en passend onderwijs Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus Bewijs van deelname
Digitalisering in bewegingsonderwijs Post-hbo-cursus Certificaat
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post-hbo-opleiding Certificaat NT2-docent
Duurzaam veranderen met Theory U Cursus Bewijs van deelname
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus Bewijs van deelname
Effectief experimenteren op de werkvloer Cursus Certificaat
Effectief leiderschap Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Effectief schrijfonderwijs Cursus Certificaat
Effectiever aanvankelijk lezen Certificaat
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus Bewijs van deelname
Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners Leergang Certificaat
Examentraining Staatsexamen NT2 1 Cursus Bewijs van deelname
Examentraining Staatsexamen NT2 2 Cursus Certificaat
Excelleren in leiderschap Post-hbo-cursus Bewijs van deelname
Expertdocent Burgerschap Cursus Certificaat
Family Business Track Cursus Certificaat
Fundraising Grantmaking & Sponsoring Cursus Certificaat
Future driven strategy Mastermodule Certificaat
Gedragscoach in de school Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus Bewijs van deelname
Gedragsspecialist in het onderwijs Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Gerontologie Cursus Certificaat
Godsdienst-Pastoraal Werk Deeltijdopleiding Bachelor
Good governance - profit Post-hbo-cursus Post-hbo-certificaat
HBO-ICT Deeltijdopleiding Bachelor
Herregistratieaanbod informeel leren Post-hbo-cursus Bewijs van deelname
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post-hbo-cursus
Hoger Management Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Human Resource Management HRM Cursus Certificaat
ICT-Beheer Associate degree Associate degree
Instructeur/ Onderwijsondersteuner so, vo en bve Cursus Erkend diploma
Intern Begeleider Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Intervisie religie en samenleving Cursus Certificaat
Intervisiebegeleiding Cursus Bewijs van deelname
Introductietraining Coaching Post-hbo-cursus Certificaat
Kennis van de Nederlandse maatschappij Cursus Deelnamecertificaat
Kleuters: van thema's tot letters Cursus Certificaat
Leadership and the human factor Mastermodule Certificaat
Lean organiseren in de zorg basiscursus Cursus Bewijs van deelname
Lean organiseren in de zorg verdiepingscursus Cursus Bewijs van deelname
Leergang Intervisor Leergang Post-hbo-certificaat
Leergang Ouderenwerk 30 Leergang Bewijs van deelname
Leergang Teamcoaching Leergang Post-hbo-certificaat
Leesbegrip in thema's Cursus Certificaat
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post-hbo-opleiding Erkend diploma
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post-hbo-opleiding Erkend diploma
Leraar4Life Cursus Bewijs van deelname
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Basisonderwijs Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Biologie Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Duits Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Economie Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Engels Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Frans Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Geschiedenis Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Deeltijdopleiding Bachelor
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Deeltijdopleiding Bachelor
Lerarenopleiding Natuurkunde Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Nederlands Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Scheikunde Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Deeltijdopleiding Bachelor
Lerarenopleiding via Kopopleiding Verkorte opleiding Bachelor
Lerarenopleiding via Zij-instroom Verkorte opleiding Bachelor
Lerarenopleiding Wiskunde Afstandsleren Bachelor
Levensbeschouwelijk ondernemerschap Cursus Certificaat
LIST vloeiend lezen Cursus Certificaat
Loopbaan- en talentcoaching Leergang Post-hbo-certificaat
LVB en Mediaopvoeding Cursus Certificaat
LVB en verslaving Cursus Certificaat
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Deeltijdopleiding Bachelor
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Duale opleiding Bachelor
Making change happen Mastermodule Certificaat
Managing todays business Mastermodule Certificaat
Master Educational Needs Master Master
Master Educational Needs losse modules Mastermodule Certificaat
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master Master
Master Leadership in Transition Master Master
Master Learning and Innovation Master Master
Master Learning and Innovation - losse modules Mastermodule Certificaat
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master Master
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master Master
Master Polymer Engineering Master Master
Master Psychomotorische Therapie (Calo) Master Master
Mediaopvoeding Cursus Certificaat
Module Innoveren en e-health Cursus Bewijs van deelname
Module Ketenzorg en netwerken Cursus Bewijs van deelname
Module Kwetsbare ouderen Cursus Bewijs van deelname
Module Persoons- en netwerkgerichte zorg Cursus Bewijs van deelname
Module Sociale netwerken in de zorg Cursus Bewijs van deelname
Module Wijkgericht werken Cursus Bewijs van deelname
Motiverend leesonderwijs in vmbo Post-hbo-cursus Certificaat
Motiverende Gespreksvoering Basiscursus Cursus Bewijs van deelname
Motorische Remedial Teaching Post-hbo-cursus Basiscertificaat
NT2 basiscursus TaaleNT2 (ook wel Voortraject genoemd) Cursus
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs Associate degree Associate degree
Online Marketing Cursus Certificaat
Online veiligheid op school Cursus Certificaat
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus Bewijs van deelname
Opbrengstgericht werken Post-hbo-opleiding Certificaat
Opleiding tot Coach Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus Certificaat
Orde houden in het vo en mbo Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus Deelnamecertificaat
Oriëntatie op leidinggeven Post-hbo-cursus Bewijs van deelname
Palliatieve zorg Cursus Certificaat
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Pedagogiek Deeltijdopleiding Bachelor
Pedagogisch Didactisch Diploma Cursus Certificaat
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post-hbo-opleiding Getuigschrift
Pedagogisch Management Kinderopvang Deeltijdopleiding Bachelor
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus Deelnamecertificaat
Persoonlijk afscheid begeleiden Cursus Certificaat
Persoonlijk Leiderschap Post-hbo-opleiding Certificaat
Perspectieven op beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Positieve Psychologie in Onderwijs, Zorg en Welzijn Cursus Bewijs van deelname
Positive Behavior Support opleidingen Cursus Bewijs van deelname
Post Bachelor Controlling (Managerial Controlling) Deeltijdopleiding Post-hbo-certificaat
Practitioner Beeldbegeleiding Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Praktijkbegeleider Cursus Bewijs van deelname
Professional Nieuwe Stijl Cursus Bewijs van deelname
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (Calo) Deeltijdopleiding Bachelor
Quality and Performance Management Cursus Certificaat
Rekencoördinator Post-hbo-opleiding Certificaat
Rekendocent Gevorderd-Expert Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Rekenen in het vo en mbo Cursus Bewijs van deelname
Rekenen met strookmodellen Cursus Deelnamecertificaat
Samenwerken en Wijkgericht werken Cursus Certificaat
Schakeljaar Anderstaligen TaaleNT2 Cursus
Schakeltraject Accountancy Deeltijdopleiding Certificaat
Schakeltraject docent wiskunde Post-hbo-cursus Certificaat
Scholing tot rekenbevoegdheid Cursus Certificaat
Schoolopleider/Expertcoach Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Schrijfproblemen bij kinderen Cursus Bewijs van deelname
Senior Sales Professional Post-hbo-cursus Post-hbo-certificaat
SensoRelaxatie Post-hbo-cursus Deelnamecertificaat
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijdopleiding Bachelor
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duale opleiding Bachelor
Sociaal Werk in de Zorg Associate degree Associate degree
Social Work (voorheen SPH, Pedagogiek en MWD) Deeltijdopleiding Bachelor
Specialist Jonge Kind Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post-hbo-opleiding Certificaat
Spelend leren Cursus Deelnamecertificaat
Sportklimbegeleider Onderwijs Indoor Toprope Post-hbo-cursus Certificaat
Strategie en Leiderschap Post-hbo-cursus Post-hbo-certificaat
Supervisorenopleiding Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Systeemtherapie voor vaktherapeuten Post-hbo-cursus Certificaat
Taalcoördinator Post-hbo-opleiding Certificaat
TaaleNT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus Bewijs van deelname
Teamcoaching in Gezondheid en Welzijn Cursus Bewijs van deelname
Teamleider vo Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Technische Bedrijfskunde AD Associate degree Associate degree
Technische Bedrijfskunde modulair Deeltijdopleiding Bachelor
Trainer Weerbaarheid Cursus Certificaat
Tweedegraads vakgericht maatwerk opleidingstraject Deeltijdopleiding Bachelor
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus Bewijs van deelname
Uiterlijke Verzorging voor VMBO Docenten Post-hbo-opleiding Certificaat
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Veranderen met Kwaliteits Proces en Lean Management Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
Vergroot je communicatiekracht Cursus Deelnamecertificaat
Verkorte opleiding tot Registercoach Verkorte opleiding Certificaat
Verpleegkunde Deeltijdopleiding Bachelor
Verpleegkundig Indiceren Cursus Certificaat
VMBO Dienstverlening en Producten Post-hbo-cursus Certificaat
VMBO PIE losse modules Post-hbo-opleiding Certificaat
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus Bewijs van deelname
Vvto coordinator Cursus Certificaat
Waarderende gemeenteopbouw Cursus Bewijs van deelname
Wijkverpleegkundige Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Zelfmanagement mantelzorg en informele zorg Cursus Certificaat
Zelfsturende teams in zorg en welzijn Cursus Bewijs van deelname