Verfijn resultaten

  • Interessegebied

  • Studievorm

  • Looptijd

  • Locatie

  • -

Filteren

Opleidingen en cursussen

210 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Accountancy Bachelor 1-2 jaar
Accountancy MKB Post - hbo 1-2 jaar
Agressieproblematiek binnen de PMT Post - hbo 0-6 maanden
Algemeen Projectmanagement Post - hbo 0-6 maanden
Autismecoach Post - hbo 6 maanden-1 jaar
B2 C1 Traject Cursus / Module 0-6 maanden
Basiscursus coachen Cursus / Module 0-6 maanden
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus / Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Bedrijfskunde deeltijd Bachelor 2-4 jaar
Bedrijfskunde post-hbo Post - hbo 1-2 jaar
Begeleiden van rouw en verlies in organisaties Cursus / Module 0-6 maanden
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus / Module 0-6 maanden
Beheer van technische systemen Cursus / Module 0-6 maanden
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Bijscholing vmbo-docent Uiterlijke Verzorging Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Business College deeltijd 2-4 jaar
Business Startup Basic Cursus / Module 0-6 maanden
Casemanagement dementie Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Category Management Post - hbo 1-2 jaar
Change agent en ondernemend leren Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Change agent in het onderwijs Post - hbo 6 maanden-1 jaar
CLIL en taal professionalisering voor het hoger onderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Coachen in Gezondheid en Welzijn Cursus / Module 0-6 maanden
Coachend Leiderschap Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Commercieel management Cursus / Module 0-6 maanden
Connect Klanken/Letters en Connect Woordherkenning (po/so) Cursus / Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen/Ralfi Cursus / Module 0-6 maanden
Continu verbeteren/kwaliteitsmanagement Cursus / Module 0-6 maanden
Culturele diversiteit bij mensen met dementie Cursus / Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post - hbo 1-2 jaar
De kunst van het veranderen Cursus / Module 0-6 maanden
De les geschiedenis Cursus / Module 0-6 maanden
De ondernemende vaktherapeut Post - hbo 0-6 maanden
De professionele vaksectie in ontwikkeling Cursus / Module 0-6 maanden
De startende leraar (primair of speciaal onderwijs) Cursus / Module 0-6 maanden
Didactisch Coachen Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus / Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Effectief experimenteren op de werkvloer Cursus / Module 0-6 maanden
Effectief leiderschap Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Effectief schrijfonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus / Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus / Module 0-6 maanden
Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Ervaringsdeskundigheid voor aankomende zorgprofessionals Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Excelleren in leiderschap Post - hbo 0-6 maanden
Expertcoach Mediaopvoeding Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Expertdocent Burgerschap Cursus / Module 1-2 jaar
Fundraising Grantmaking & Sponsoring Cursus / Module 0-6 maanden
Future driven strategy Cursus / Module 0-6 maanden
Gedragscoach in de school Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Gedragsproblemen in de school Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Gerontologie Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Godsdienst-Pastoraal Werk Bachelor 2-4 jaar
Good governance - profit Cursus / Module 0-6 maanden
Grip op jouw klas Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Hbo erkende Basiscursus Coaching voor de Kinderopvang Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
HBO-ICT Bachelor 2-4 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post - hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post - hbo 1-2 jaar
Hoger Management Post - hbo 6 maanden-1 jaar
HR Masterclasses Cursus / Module 0-6 maanden
Human Resource Management HRM Cursus / Module 0-6 maanden
ICT-Beheer Associate degree 1-2 jaar
Implementatie van verandering Cursus / Module 0-6 maanden
Instructeur/ Onderwijsondersteuner so, vo en bve Cursus / Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Intervisie missionaire presentie en pastoraat in complexe context Cursus / Module 0-6 maanden
Intervisie voor teamcoaches Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Intervisiebegeleiding in Gezondheid en Welzijn Cursus / Module 0-6 maanden
Introductietraining Coaching Post - hbo 0-6 maanden
Inzet van mens en materiaal in een technische context Cursus / Module 0-6 maanden
Kerk in uitvoering Cursus / Module 0-6 maanden
Kleuters: van thema's tot letters Cursus / Module 0-6 maanden
Klinisch redeneren en indiceren Cursus / Module 0-6 maanden
Leadership and the human factor Cursus / Module 0-6 maanden
Leergang Intervisor 0-6 maanden
Leergang Teamcoaching Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Leesbegrip in thema's Cursus / Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Leraar4Life Cursus / Module 0-6 maanden
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden-1 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde Bachelor 2-4 jaar
Levensbeschouwelijk ondernemerschap Cursus / Module 0-6 maanden
Levensbeschouwelijke presentie Cursus / Module 0-6 maanden
LIST vloeiend lezen Cursus / Module 0-6 maanden
Loopbaan- en talentcoaching Post - hbo 0-6 maanden
LVB en verslaving Cursus / Module 0-6 maanden
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor 2-4 jaar
Making change happen Cursus / Module 0-6 maanden
Managing todays business Cursus / Module 0-6 maanden
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs losse modules Cursus / Module 0-6 maanden
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master 2-4 jaar
Master Leadership in Transition Master 1-2 jaar
Master Learning and Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning and Innovation - losse modules Cursus / Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master 1-2 jaar
Master Polymer Engineering Master 1-2 jaar
Master Psychomotorische Therapie (Calo) Master 1-2 jaar
Masterclass Arbeids- en Ontslagrecht Cursus / Module 0-6 maanden
Masterclass Strategische personeelsplanning een op maat stappenplan Cursus / Module 0-6 maanden
Masterclass Veranderkunde Cursus / Module 0-6 maanden
Mensen verbinden in viering en gesprek Cursus / Module 0-6 maanden
Motiverend leesonderwijs in mbo Post - hbo 0-6 maanden
Motiverende Gespreksvoering Cursus / Module 0-6 maanden
Motorische Remedial Teaching Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Nascholing GGZ-agoog (certificaat GGZ-agoog) Cursus / Module 0-6 maanden
Netwerkgericht werken Cursus / Module 0-6 maanden
NT2 basiscursus Cursus / Module 0-6 maanden
Ondernemen en Management binnen Zorg en Welzijn Cursus / Module 0-6 maanden
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Associate degree 1-2 jaar
Ontwerpen van bedrijfsprocessen Cursus / Module 0-6 maanden
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus / Module 0-6 maanden
Opbrengstgericht werken Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Opleiding tot Coach Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus / Module 0-6 maanden
Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus / Module 0-6 maanden
Oriëntatie op leidinggeven Post - hbo 0-6 maanden
Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen Cursus / Module 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post - hbo 0-6 maanden
Patiënt coaching Cursus / Module 0-6 maanden
Pedagogiek Bachelor 2-4 jaar
Pedagogiek en Management (PMK) Bachelor 2-4 jaar
Pedagogisch Didactisch Diploma Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post - hbo 1-2 jaar
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus / Module 0-6 maanden
Persoonlijk Leiderschap Post - hbo 0-6 maanden
Perspectief Onderwijs en Arbeid Cursus / Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijsleerwetenschappen Cursus / Module 0-6 maanden
Positieve Psychologie in Onderwijs, Zorg en Welzijn Cursus / Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Post Bachelor Controlling Post - hbo 1-2 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post - hbo 1-2 jaar
Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn Cursus / Module 0-6 maanden
Professionaliseringstraject vmbo Produceren, Installeren en Energie Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Rekencoördinator Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Rekenen in het vo en mbo Cursus / Module 0-6 maanden
Rekenen met strookmodellen Cursus / Module 0-6 maanden
Samen beslissen bij dementie Cursus / Module 0-6 maanden
Schakeljaar Anderstaligen NT2 hbo Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Schakeljaar voor anderstaligen wo Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Schakeltraject Accountancy Post - hbo 1-2 jaar
Schoolopleider/Expertcoach Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Schrijfproblemen bij kinderen Cursus / Module 0-6 maanden
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor 2-4 jaar
Sociaal Werk in de Zorg Associate degree 1-2 jaar
Social Work (voorheen SPH, Pedagogiek en MWD) Bachelor 2-4 jaar
Specialist Jonge Kind Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School Post - hbo
Strategie en Leiderschap Cursus / Module 0-6 maanden
Supervisorenopleiding Post - hbo 1-2 jaar
Systeemtherapie voor vaktherapeuten Post - hbo 0-6 maanden
Taalcoördinator Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Teamcoaching in Gezondheid en Welzijn Cursus / Module 0-6 maanden
Teamleider vo Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Technische Bedrijfskunde AD Associate degree 1-2 jaar
Technische Bedrijfskunde modulair Bachelor 2-4 jaar
test module
Toegepaste Technische Bedrijfskunde Cursus / Module 0-6 maanden
Trainer Weerbaarheid Cursus / Module 0-6 maanden
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus / Module 0-6 maanden
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post - hbo 1-2 jaar
Van werkdruk naar werkplezier
Veranderen met Kwaliteits Proces en Lean Management Post - hbo 1-2 jaar
Verandermanagement Cursus / Module 0-6 maanden
Verkorte opleiding tot Registercoach Post - hbo 0-6 maanden
Verpleegkunde Bachelor 2-4 jaar
Verpleegkundig Indiceren voor hbo verpleegkundigen Cursus / Module 0-6 maanden
Verpleegkundig Indiceren voor mbo verpleegkundigen Cursus / Module 0-6 maanden
Vmbo Dienstverlening en Producten Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Vmbo Produceren, Installeren en Energie Cursus / Module 0-6 maanden
Voorbereidingsjaar VAVO Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus / Module 0-6 maanden
Vvto coordinator Cursus / Module 0-6 maanden
Werken met het vlaggensysteem Cursus / Module 0-6 maanden
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Wijkverpleegkundige Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
World Class Warehousing Cursus / Module 0-6 maanden
Zelfsturende teams in zorg en welzijn Cursus / Module 0-6 maanden