Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Kleuters: van thema's tot letters

Wil jij kritisch kijken naar het onderwijs in geletterdheid in je kleutergroepen? Vind je het interessant om te komen tot een innovatieve visie op het onderwijs in geletterdheid aan kleuters?

In het kort

Op basis van internationale literatuur richt de LIST aanpak zich op de essentie van betekenisvol onderwijs in geletterdheid in de kleutergroepen. Je leert hoe je in groep 1 en 2 kunt werken met brede thema’s en op welke wijze je daar herhaald voorlezen van prentenboeken en creatief schrijven mee kunt verbinden. Tijdens de cursus wordt gewerkt met twee sporen: je kijkt kritisch naar het huidige onderwijs in geletterdheid in de kleutergroepen én je ontwerpt nieuw onderwijs in geletterdheid dat je in de praktijk uitprobeert.

Inhoud van de cursus

Waarom Windesheim?

Deze cursus is ontwikkeld in samenspraak met Anneke Smits, taal- en leesspecialist en associate lector onderwijsinnovatie en ICT en Erna van Koeven, hogeschoolhoofddocent en curriculumdesigner voor de leerroute Taal/dyslexie van de master Educational Needs. De cursus wordt uitgevoerd door docenten van de master EN en is gebaseerd op actuele literatuur en kennis van de praktijk.

Snel op de Campus

Je kunt Windesheim goed bereiken met het openbaar vervoer en de auto. De Campus ligt vlakbij de A28. Het station in Zwolle ligt op 15 minuten loopafstand van de Campus.

Routebeschrijving

Cursusdagen en -tijden

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en vindt plaats op maandagavonden (18.30 - 21.30 uur). De eerstvolgende cursus start in september 2019.

Meer praktische informatie