Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Remedial teacher

Als remedial teacher ondersteun je leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van taal, lezen en rekenen.

Jonge vrouw

Het beschikken over goede taal-, lees- en rekenvaardigheden is van grote invloed op het welbevinden van leerlingen. Je houdt je bezig met de wijze waarop je onderwijsbehoeften kunt achterhalen en met de vraag op welke manier de verschillende leerlingen doelen kunnen behalen. Je ontwerpt voor deze leerlingen onderwijsarrangementen die aansluiten bij het leren in de klas en die in en buiten de klassencontext kunnen worden uitgevoerd. Vind je het interessant om je te verdiepen in het bieden van maatwerk aan leerlingen die zijn vastgelopen in het onderwijsleerproces? De leerroute remedial teaching stelt je daartoe in de gelegenheid. 

Wat leer je?

In de leerroute leer je hoe je ondersteuning biedt aan leerlingen met taal- en leesproblematiek of problemen op het gebied van rekenen-wiskunde. Je kijkt onderzoekend naar het onderwijs op school en gaat na hoe je om kunt gaan met de spanning tussen individuele en groepsdoelen. Je maakt inhoudelijke afwegingen bijvoorbeeld ten aanzien van het kiezen van onderwijsdoelen en het creëren van passende onderwijsleersituaties. Je ontwerpt onderbouwde leerarrangementen die leerlingen in staat stellen tot geëngageerd en betekenisvol leren. Je maakt daarbij weloverwogen gebruik van ICT-toepassingen. Met de inzichten die je ontwikkelt, versterk je het professioneel handelen van jezelf en je collega’s.

Voor wie?

Leraren en (aspirant) remedial teachers in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en remedial teachers die een eigen praktijk willen starten.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Remedial teaching volg je onderwijseenheden over onder andere decoderen en vloeiend lezen en reken-wiskunde. De vraag die centraal staat is om op zoek te gaan naar wat nodig is om een positief leereffect te bewerkstelligen voor leerlingen. Je sluit onderwijseenheden af met een toetsopdracht die gericht zijn op je eigen onderwijspraktijk. Je bestudeert een kennisbasis, je onderzoekt het onderwijs en samen met leerlingen, collega’s en omgeving ontwerp je innovatieve interventies die erop zijn gericht dat je leerlingen de nodige ondersteuning biedt die je, op het moment dat dit mogelijk is, ook weer afbouwt. Aan het eind van het eerste en tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterthesis (praktijkgericht onderzoek).  

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding ga je aan de slag met de vraag wat leren nu eigenlijk is, met onderwijs in leesvaardigheid en dyslexie en met rekenonderwijs. In dit jaar vorm je een leergemeenschap met medestudenten, waarin je professionele ontwikkeling tot master het onderwerp van gesprek is.

Modules die in het eerste jaar aan de orde komen:
- Dialogen rond onderwijsbehoeften
- Rekenen aan de basis: rekengesprekken en rekeninterventies
- Taal en lezen 1 (decoderen en vloeiend lezen)

Het tweede jaar

In het tweede jaar kies je in de eerste periode of je je wilt richten op het leren van jonge leerlingen of op leerlingen die ouder zijn. Vervolgens houd je je bezig met rekenen-wiskunde en dyscalculie. In dit jaar werk je aan je masterthesis.

Modules die in het tweede jaar aan bod komen:
- Keuzemodule Spelen met taal en geletterdheid of Taal, dyslexie en handelen in de vakken
- Rekenen-wiskunde en dyscalculie: ernstige reken-wiskunde problemen in de school

Masterthesis

In je masterthesis voer je een praktijkgericht onderzoek uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt daarbij kiezen uit het uitvoeren van een individueel onderzoek binnen jouw eigen organisatie of het deelnemen aan een thematische onderzoeksgroep waarin je gezamenlijk onderzoek doet naar een actueel thema. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoe je leerlingen met behulp van scaffolding ondersteunt bij begrijpend lezen. Ook kun je nagaan welke rol rekengesprekken kunnen spelen in de rekendiagnostiek.

Studievormen

De leerroute remedial teaching kun je volgen in voltijd en deeltijd en via e-learning.

Lees meer over deze varianten 

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits. Het volgen van een module kost € 785,-.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

Zwolle Woensdag 08.30 - 17.30 uur
Leeuwarden Woensdag 08.30 - 17.30 uur
Enschede Donderdag 08.30 - 17.30 uur
Groningen   Nader te bepalen 08.30 - 17.30 uur 
Almere  Dinsdag 08.30 - 17.30 uur 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn masterclasses en seminars die op andere dagen vallen. Bespreek al vroeg op je werk dat je naast de lesdagen soms op andere dagen onderwijsactiviteiten, onderzoeksdagen, praktijkweek, internationalisering, seminars en masterclasses hebt.