Deeltijd studies, duale opleidingen en post-hbo opleidingen. Educatie. Hogeschool Windesheim.

Educatie

Jouw ambitie ligt binnen het onderwijs. Of je al leraar bent of het wilt worden, of leidinggevende bent binnen een onderwijsorganisatie, wij helpen je graag bij het realiseren van je persoonlijke wensen en dragen graag bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Windesheim biedt verschillende opleidingen en trainingen aan voor primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Docent worden?

Om les te mogen geven heb je een lesbevoegdheid nodig. Welke bevoegdheid (of opleiding) daarvoor nodig is, hangt af van het type onderwijs waarin je werkzaam bent of zou willen zijn. Windesheim kent verschillende opleidingstrajecten voor zowel het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs als het basisonderwijs.

Lees meer

Karin en Rosalie over de Master Educational Needs (2:12)

Zin in lesgeven?

Overweeg je om leraar te worden? Met de cursus Leraar4Life maak je kennis met alle ins en outs van het beroep van leraar. Wat is het primaire proces van lesgeven? Hoe bereid je een les voor? Wat zijn taken van een docent en hoe ga je met leerlingen om? Na deze cursus heb jij een bijzonder goede indruk van het vak. Perfect dus voor als je nog twijfelt of werken als docent iets voor je is.

Meer over Leraar4Life

Ook incompany en op maat

Onze trainingen, coaching en cursussen op maat richten zich op een specifiek gebied van de ontwikkeling van jouw schoolorganisatie. Zijn er mogelijk veranderingen binnen de organisatie en het team en ontbreken er kwaliteiten en competenties? Samen met jou kijken we hoe we de aanwezige competenties versterken en stippelen we een traject uit. Geheel op maat, waarbij jij de regie houdt. Het eindresultaat levert een aanpak op die écht werkt omdat hij op jouw situatie is toegespitst.

Lees meer over op maat trajecten

109 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Autismecoach Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Basiscursus coachen Cursus / Module 0-6 maanden
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus / Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus / Module 0-6 maanden
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Bijscholing vmbo-docent Uiterlijke Verzorging Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Change agent en ondernemend leren Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Change agent in het onderwijs Post - hbo 6 maanden-1 jaar
CLIL en taal professionalisering voor het hoger onderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Connect Klanken/Letters en Connect Woordherkenning (po/so) Cursus / Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen/Ralfi Cursus / Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post - hbo 1-2 jaar
De les geschiedenis Cursus / Module 0-6 maanden
De professionele vaksectie in ontwikkeling Cursus / Module 0-6 maanden
De startende leraar (primair of speciaal onderwijs) Cursus / Module 0-6 maanden
Didactisch Coachen Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus / Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Effectief schrijfonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus / Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus / Module 0-6 maanden
Excelleren in leiderschap Post - hbo 0-6 maanden
Expertcoach Mediaopvoeding Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Expertdocent Burgerschap Cursus / Module 1-2 jaar
Gedragscoach in de school Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Gedragsproblemen in de school Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Grip op jouw klas Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post - hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post - hbo 1-2 jaar
Hoogbegaafdheidsspecialist Post - hbo 1-2 jaar
Instructeur/ Onderwijsondersteuner so, vo en bve Cursus / Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Kleuters: van thema's tot letters Cursus / Module 0-6 maanden
Leesbegrip in thema's Cursus / Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Leraar4Life Cursus / Module 0-6 maanden
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden-1 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde Bachelor 2-4 jaar
LIST vloeiend lezen Cursus / Module 0-6 maanden
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs losse modules Cursus / Module 0-6 maanden
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master 2-4 jaar
Master Learning and Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning and Innovation - losse modules Cursus / Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master 1-2 jaar
Motiverend leesonderwijs in mbo Post - hbo 0-6 maanden
NT2 B2 C1 traject Cursus / Module 0-6 maanden
NT2 Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus / Module 0-6 maanden
NT2 Schakeljaar Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
NT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Associate degree 1-2 jaar
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus / Module 0-6 maanden
Opbrengstgericht werken Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus / Module 0-6 maanden
Oriëntatie op leidinggeven Post - hbo 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post - hbo 0-6 maanden
Pedagogisch Didactisch Diploma Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post - hbo 1-2 jaar
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus / Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijs en Arbeid Cursus / Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijsleerwetenschappen Cursus / Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post - hbo 1-2 jaar
Professionaliseringstraject vmbo Produceren, Installeren en Energie Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Rekencoördinator Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Rekenen in het vo en mbo Cursus / Module 0-6 maanden
Rekenen met strookmodellen Cursus / Module 0-6 maanden
Schakeljaar voor anderstaligen wo Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Schoolopleider/Expertcoach Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Schrijfproblemen bij kinderen Cursus / Module 0-6 maanden
Specialist Jonge Kind Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School Post - hbo
Taalcoördinator Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Teamleider vo Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus / Module 0-6 maanden
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post - hbo 1-2 jaar
Vmbo Dienstverlening en Producten Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus / Module 0-6 maanden
Vvto coordinator Cursus / Module 0-6 maanden
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post - hbo 6 maanden-1 jaar