Student die aan het bellen is

Windesheimstudenten bouwen escape room voor politie

26 februari 2018

Studenten van Windesheim en Cibap hebben in Apeldoorn een escape room voor de politie gebouwd. Hier kunnen agenten hun parate kennis trainen.

Windesheimstudenten bouwen escape room voor politieHoe ga je als agent te werk als je de straat op gaat? Hoe treed je een pand binnen? Wanneer mag je iemand staande houden? Wat mag je doen als iemand zich verzet? Welk materiaal mag je wel en niet aanraken als je een ruimte binnen gaat? Dergelijke parate kennis moeten agenten jaarlijks bijhouden. Om dat attractiever en uitdagender te maken, kregen studenten van Windesheim en Cibap de opdracht om een escape room voor de politie te ontwikkelen.

Van papier naar fabriekshal

Binnen de minor Serious Gaming werkten studenten van verschillende opleidingen met elkaar samen. Ze gingen in gesprek met hrm-medewerkers van de politie om te weten te komen welke kennis getoetst moet worden en werkten een concept van een ripdeal uit, met verschillende ruimtes en puzzels. Hun uitwerking op papier vonden zowel de studenten als begeleidend docent Bertrand Weegenaar echter niet voldoende. Weegenaar: ‘Het concept zag er op papier zo goed uit, dat we dachten: dan willen we hem ook écht hebben. Ook de politie wilde dit graag.’ Zo gezegd, zo gedaan. De politie huurde een oude fabriekshal in Apeldoorn en de studenten gingen aan de slag.

Hamer en handzaag

‘Wekenlang hebben we vier dagen in de week geklust’, vertelt Dennis Sjoers, student Small Business & Retail Management bij Windesheim. ‘Het was een grote ruimte, waar het erg koud was. Als we even pauze hadden, was het buiten in de sneeuw warmer dan binnen.’ Ook qua materiaal was de klus een grote uitdaging. ‘Op de eerste dag hadden we alleen een hamer en een handzaag’, vertelt Sjoers. ‘Gelukkig kregen we in de loop van de tijd steeds meer spullen ter beschikking. Zelf heb ik met de docent de elektronica aangelegd. Ook hebben we hulp gehad van The Great Escape uit Zwolle.’

‘Goud in handen’

Inmiddels hebben de studenten de escape room opgeleverd. Sjoers en zijn medestudenten zijn trots op het resultaat en ook de politie is meer dan tevreden. ‘De escape room is volledig operationeel en draait naar plezier en tevredenheid’, zegt opleidingsadviseur Arno Musch. ‘De collega’s die er doorheen zijn geweest zijn stuk voor stuk erg enthousiast.’ Agenten worden geacht zelf hun parate kennis bij te houden, legt Musch uit. ‘Daar zochten we een uitdagende vorm bij, die collega’s intrinsiek motiveert. De vraag van dit experiment was of een escape room een geschikt didactisch middel is en of het aanslaat bij de doelgroep. De voorlopige conclusie is een volmondig ja: op basis van de puzzels wisselen de deelnemers van gedachten over de juiste antwoorden en komt het gesprek over vakkennis op gang. Dat heb ik in 25 jaar bij de politie nog niet eerder in deze vorm meegemaakt. Hiermee hebben we goud in handen.'

Windesheimstudenten bouwen escape room voor politieWindesheimstudenten bouwen escape room voor politieWindesheimstudenten bouwen escape room voor politie