Student die aan het bellen is
26 mrt

Bijeenkomst regionaal netwerk v(s)o- mbo-hbo Zwolle en omstreken [afgelast]

Tot en met 1 juni vervallen alle evenementen op de locaties in Almere en Zwolle.


Als vo, mbo en hbo werken we al op veel manieren samen aan een goede oriëntatie, doorstroom en aansluiting. Om dat structureel te doen is er het regionaal netwerk v(s)o-mbo-hbo Zwolle. Sta jij ook open voor verbinding en samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen? Dan bouwen we graag samen met jou aan dit regionale netwerk.

Wat ons voor ogen staat, is een regionaal v(s)o-hbo-netwerk waarin we als vo, mbo en hbo op basis van onze gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht kennis met elkaar uitwisselen. Waar we van en met elkaar leren. En waar we gezamenlijk vormgeven aan activiteiten op het vlak van oriëntatie, doorstroom en aansluiting. Bestaande netwerken, zoals ‘samen opleiden’, blijven uiteraard bestaan.

Thema: gelijke kansen

Programma

12.00 – 12.30 uur inloop
12.30 – 13.00 uur intro met lichte lunch
13.00 – 13.45 uur plenaire aftrap
13.45 – 14.00 uur  richting workshops
14.00 – 14.45 uur Eerste workshopronde 
14.45 – 15.00 uur verplaatsen naar volgende workshop
15.00 – 15.45 uur Tweede workshopronde
Vanaf 15.45 uur Netwerken/napraten met hapje en drankje

Intro

De middag start al tijdens de inloop met Hanno Ambaum van de Stichting ACT. Kijk hoe hij met onderwijsvernieuwing bijdraagt aan gelijke kansen. Later op de middag verzorgt hij met oud-student Joyce Visser een workshop in beide rondes.

Plenaire aftrap

Tijdens de plenaire aftrap zijn Nabil el Malki en Melvin Kolf van de Presikhaaf University de sprekers voor de keynote. Zij vertellen elk vanuit hun eigen invalshoek hoe zij aankijken tegen gelijke kansen in de context van de wijk waarin ze werken. Zij geven hun visie op onderwijs. In de workshops laten ze zien hoe ze in hun projecten samen met kinderen en jongeren sociale en maatschappelijke vraagstukken oppakken. Ze bedienen hiermee zowel de collega’s uit het vo, mbo en hbo. 

Workshops

Ook willen we speeddates organiseren met oud-leerlingen (havo/vwo) of oud-studenten (mbo).

Van stilstaand water naar een bron van vooruitgang!

Passend onderwijs betekent niet dat je mensen passend moet maken om in het bestaande onderwijssysteem te passen. Je moet samen met de mensen voor wie ons systeem niet werkt het systeem aanpassen. Dat doe je door zelf te veranderen. Je hoeft de stoel niet te veranderen om anders te gaan zitten. Je houding moet veranderen. 

Onderwijs heeft als opdracht om kinderen op te leiden zodat ze een onderdeel vormen van onze maatschappij. Als de maatschappij verandert, hoe kan het onderwijs dan stil staan? Na een prikkelende teaser tijdens zijn presentatie gaat Hanno Ambaum samen met een oud-student praktisch met docenten aan de slag hoe zij heel eenvoudig hun houding en handelen aan kunnen passen om zo het onderwijs weer in beweging te krijgen.

Presikhaaf University

De Presikhaaf University geeft een kijkje in de keuken van de projecten waarin ze samen met jongeren en kinderen vanuit de wijk sociale en maatschappelijke vraagstukken oppakken.

Ad: tweejarige hbo-opleidingen 

Windesheim heeft, net als andere hbo-instellingen, tegenwoordig ook Associate degrees in het pakket. Wat zijn precies Ad’s? Wat is het verschil met een bachelor? En hoe is de doorstroom vanuit Ad naar een bachelor?

Gelijke kansen, aansluiting en de doorstroomnorm bij het domein BMR

Bij de economische opleidingen van Windesheim loopt een project om te onderzoeken hoe we minder strikt kunnen omgaan met het bindend studieadvies. Voorheen was 54 studiepunten op Windesheim de norm om door te gaan naar het tweede jaar. De economische opleidingen stappen af van deze norm en gaan kijken hoe ze maatwerk aan studenten kunnen leveren rondom de doorstroom. 

Wat als studievertraging leidt tot studiesucces?

Windesheim heeft ruimte gekregen om te experimenteren met flexstuderen (meer ruimte om je studie in te richten omdat je bv een eigen bedrijf hebt of topsport doet). Wat zijn de ervaringen hiermee?

Hoe levensverhalen van studenten/leerlingen jouw onderwijs kunnen verrijken

Verhalen zijn een krachtig middel om te werken aan persoonsvorming en beroepsvorming van studenten/leerlingen. Voor het project ‘Verhalenvertellers’ hebben studenten levensverhalen van medestudenten binnen Windesheim opgetekend. Deze verhalen laten veel zien van de diversiteit en persoonlijke achtergronden van onze studentengemeenschap. Ze kunnen worden ingezet om jouw onderwijs inclusiever te maken: zowel bij individuele begeleiding van studenten/leerlingen, maar ook in de klas. In deze workshop laten Floor van Renssen en onze studenten je zelf ervaren hoe verhalen kunnen leiden tot onverwachte ontmoetingen en waardevolle inzichten voor jouzelf als professional. Je krijgt concrete handreikingen om zelf met levensverhalen van studenten/leerlingen aan de slag te gaan in jouw onderwijs.

Dagvoorzitter

Paul van der Cingel

Voor wie

De bijeenkomst is voor decanen, zorgcoördinatoren, mentoren, vakdocenten, scholieren, studenten, managers en bestuurders.

Praktische informatie

Datum                          26 maart 2020
Tijdstip                         12.00 – 17.00 uur
Locatie                         Hogeschool Windesheim, Campus 2, 8017 CA Zwolle
Kosten                         geen kosten

Aanmelden

Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst voor 26 maart 2020. Aanmelden kan via onderstaande button.