Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeerstage-Comakership Ad Finance

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

Het hele tweede jaar van de Associate degree Finance zijn de studenten in de financiële beroepspraktijk werkzaam. Het jaar is ingedeeld in twee semesters. Het eerste duurt van september tot februari waarin de student een meewerkstage doet. Dit kan bij een accountants- of administratiekantoor, maar ook op een financiële afdeling van een organisatie, waarbij er minimaal 4 personen op de afdeling werken.

Het tweede semester duurt van februari tot juli. In deze periode werkt de student mee, maar studeert ook af met een afstudeeropdracht (de zogenaamde afstudeercomaker). De student werkt dan in overleg met de organisatie en opleiding aan het oplossen van een vraagstuk naar keuze. Bijvoorbeeld op het gebied van administratieve organisatie (AO) of administratieve procesverbetering.

De huidige situatie wordt onderzocht en in kaart gebracht. In overleg komt de student tot een voorstel en (geeft aanzet tot) de implementatie. Dit levert voor u als opdrachtgever een relevant beroepsproduct op dat kan bestaan uit bijvoorbeeld een AO-beschrijving, een dashboard, een handboek of een werkinstructie.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in overleg vastgesteld en dienen van voldoende niveau te zijn.

De student toont tijdens de afstudeer-Comakership aan als beginnend beroepsbeoefenaar op niveau 5 te kunnen functioneren. Niveau 5 zit tussen mbo (niveau 4) en hbo-bachelor (niveau 6) in en omvat vooral operationeel-tactische werkzaamheden. Daarbij hoort een zelfstandige rol en een zekere mate van complexiteit in de context of de werkzaamheden.

Wat levert het op?

  • Een relevant beroepsproduct op dat kan bestaan uit bijvoorbeeld een AO-beschrijving, een dashboard, een handboek of een werkinstructie. 

Wat vragen we?

  • De financiële afdeling waar de student zijn afstudeerstage loopt telt in principe minimaal 3 collega’s.
  • De praktijkbegeleider functioneert op minimaal hbo-niveau.
  • De student dient een eigen, veilige werkplek te hebben.
  • De student maakt zelf nadere afspraken met het stagebedrijf over de te werken dagen en de stagevergoeding.
  • De opleiding heeft hierin een adviserende rol richting student en stagebedrijf.

Wat doet Windesheim?

Tijdens de afstudeerperiode wordt de student vanuit de opleiding begeleid door de afstudeerbegeleider. Er zijn bijna wekelijks bijeenkomsten met de afstudeerbegeleider en medestudenten, bijvoorbeeld over onderzoeksvaardigheden, adviesvaardigheden en intervisie. De afstudeerbegeleider komt tijdens de stage op werkbezoek bij de student op de werkplek.

Meer informatie

De contactpersoon voor dit Comakership is coördinator van de opleiding Samed Ciftci, bereikbaar via m.s.ciftci@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).