Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeer-Comakership Business IT & Management

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

Bij het Afstudeer-Comakership HBO-ICT werkt de student aan een praktijkprobleem op het snijvlak van Business en IT. De student doet onderzoek naar het achterliggende probleem, formuleert een oplossing en implementeert deze ook.

De opdracht vindt plaats in een complexe setting. Dit houdt in dat de student op zoek is naar een groot bedrijf. Een goede samenhang tussen de bedrijfsstrategie, bedrijfsprocessen, ICT-strategie en ICT-inrichting is van groot belang.

Voorbeeldcases

 • Migratietraject van legacy software naar nieuwe omgevingen.
 • Extraheren van gebruikers requirements en het opstellen van functionele specificaties.
 • Adviestraject over bijvoorbeeld de inrichting van een IT-beheerorganisatie.
 • Optimalisatie van processen en informatiesystemen.
 • Compliancy van systemen aan wetgeving of certificeringen.
 • Enterprise- en informatiearchitectuur n.a.v. een nieuwe of gewijzigde strategie.
 • De mogelijkheden en haalbaarheid van technologieën zoals Artificial Intelligence en Virtual & Augmented Reality.
 • Opzetten of verbeteren van een data-omgeving en dashboards.

Wat levert het op?

 • Beantwoording van een complex vraagstuk op het snijvlak van ICT en business.
 • Een praktisch toe te passen oplossing binnen de organisatie.
 • Verrassende inzichten van ‘buitenaf’.

Wat vragen we?

 • Begeleiding. De student is zelf verantwoordelijk voor het maken van de opdracht, maar kent de organisatie en context nog niet. Richtlijn voor begeleiding is minimaal 1 uur per week.
 • De begeleider vanuit het bedrijf kent de inhoud van de opdracht goed en beschikt minimaal over een hbo-diploma.
 • Een werkplek.
 • Het beschikbaar stellen van informatie en systemen over de betreffende processen.
 • De bereidheid om kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek te laten doen onder medewerkers en eventuele externe belanghebbenden.

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid door docenten met praktijkervaring. De ondersteuning is inhoudelijk en ook procesmatig. De coach vanuit de opleiding komt minimaal 1 keer op bedrijfsbezoek. Studenten krijgen daarnaast onderwijs toegespitst op de opdracht. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

Meer informatie

De contactpersoon voor dit Afstudeer-Comakership is te bereiken via  afstuderenhbo-ictalmere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).