Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeer-Comakership Business IT & Management

  Heb jij een specifieke opdracht?

  Aan de slag met jouw opdracht!

  Het Afstudeer-Comakership voor studenten HBO-ICT is een opdracht op afstudeerniveau, waarbij studenten individueel een praktijkprobleem aanpakken op het snijvlak van Business en IT.  Er kunnen allerlei issues zijn waar een opdrachtgever graag de hulp van een afstudeerder voor inroept. Een student zal zelfstandig in kaart brengen wat het probleem is en hiervoor een oplossing bedenken. Vaak zit hier ook een implementatie of verandertraject bij. De basis is altijd een probleem van de opdrachtgever en het advies zal onderbouwd worden vanuit de praktijk en de theorie.


  De opdracht zal in een complexe setting moeten plaatsvinden. Dit houdt in dat de student op zoek is naar een redelijk groot bedrijf waar een goede samenhang tussen de bedrijfsstrategie, bedrijfsprocessen, ICT-strategie en ICT-inrichting van groot belang is. Studenten doen onderzoek naar het achterliggende probleem, formuleren een oplossing en implementeren die ook.

  Voorbeeldcases

  • Migratietraject van legacy software naar nieuwe omgevingen (cloud, SaaS).
  • Extraheren van gebruikers requirements en het opstellen van functionele specificaties.
  • Het opstellen en (deels) uitvoeren van een implementatieplan voor een nieuw of gewijzigd systeem.
  • Adviestraject over bijvoorbeeld de inrichting van een IT-beheerorganisatie.
  • Optimalisatie van processen en informatiesystemen.
  • Compliancy van systemen aan wetgeving of certificeringen.
  • Enterprise- en informatiearchitectuur n.a.v. een nieuwe of gewijzigde strategie.
  • De (strategische) mogelijkheden en haalbaarheid van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence, Virtual & Augmented Reality, IoT, etc.
  • Opzetten of verbeteren van een data-omgeving en dashboards t.b.v. besluitvorming.
  • Invoering van een nieuwe methodiek (agile, testmethodiek, projectmethodiek).

  Wat levert het op?

  • Beantwoording van een complex vraagstuk op het snijvlak van ICT en business.
  • Een praktisch toe te passen oplossing binnen de organisatie.
  • Verrassende inzichten van ‘buitenaf’.

  Wat vragen we?

  • Begeleiding. Een student is zelf verantwoordelijk voor het maken van de opdracht, maar kent de organisatie en context nog niet. Richtlijn voor begeleiding is minimaal 1 uur per week.
  • De coach vanuit het bedrijf (de “bedrijfsbegeleider”) kent de inhoud van de opdracht goed en beschikt minimaal over een hbo-diploma.
  • Een werkplek.
  • Het beschikbaar stellen van informatie en systemen over de betreffende processen.
  • De bereidheid om kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek te laten doen onder medewerkers en eventuele externe belanghebbenden.

  Wat doet Windesheim?

  Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, zowel inhoudelijk als procesmatig, door docenten met praktijkervaring op het betreffende gebied. De docenten denken actief mee. De coach vanuit de opleiding komt minimaal 1 keer op bedrijfsbezoek, indien nodig/wenselijk vaker. Studenten krijgen daarnaast onderwijs toegespitst op de opdracht. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

  Meer informatie

  De contactpersoon voor dit Afstudeer-Comakership is te bereiken via  afstuderenhbo-ictalmere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

  Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via servicepunt@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).