Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeer-Comakership Bedrijfskunde

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

In dit Afstudeer-Comakership gaat een Bedrijfskunde student aan de slag met een actueel bedrijfskundig vraagstuk binnen een organisatie. Het vraagstuk kan liggen op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, (kwaliteits-) management, strategie, cultuur, beleid of organisatieinrichting en -afstemming. De afstudeerder analyseert het vraagstuk en ontwikkelt in samenspraak een passend praktisch beroepsproduct. Eventueel wordt ook het beroepsproduct geïmplementeerd. Daarbij wordt met een grote mate van zelfstandigheid en op een methodologisch verantwoorde wijze gewerkt. In nauw overleg met de organisatie werkt de afstudeerder naar het beroepsproduct toe door tussentijdse deelproducten op te leveren.

Voorbeeldcases

 • Procesverbeterplan
 • Veranderplan
 • Implementatieplan
 • Adviesrapport

Wat levert het op?

 • Inzicht in en analyse van het vraagstuk binnen de context van uw organisatie.
 • Beroepsproduct met praktijkgerichte oplossingen waarmee u uw organisatie kunt verbeteren.
 • Een afstudeerder die relatief zelfstandig en methodisch verantwoord activiteiten uitvoert die noodzakelijk zijn voor het vraagstuk.
 • Frisse blik en inbreng van de laatste stand van bedrijfskundige kennis.
 • Een presentatie van het beroepsproduct, met een actieplan voor implementatie.
 • Terugblik en reflectie.

Wat vragen we?

 • Vakkundige begeleiding op hbo-niveau.
 • Een werkplek op locatie die de afstudeerder in staat stelt om bij de opdrachtgever aan het project te werken.
 • Het beschikbaar stellen van informatie uit de organisatie.

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding wordt de afstudeerder begeleid door een afstudeerbegeleider. Naast de rol van begeleiden is de afstudeerbegeleider ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De afstudeerbegeleider legt aan het begin van het afstudeertraject een bedrijfsbezoek af.Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

Meer informatie

De contactpersoon voor dit Afstudeer-Comakership is Nihat Dag, n.dag@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 80 70(opent in nieuw tabblad).

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).