Studenten buiten het C-gebouw

Alexander Jansen

Functie: managing director TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost.

Onderzoek binnen het HBO heeft een relatief jonge traditie

Als techneut juich ik het enorm toe dat toegepast onderzoek in Hbo-instellingen een versnelling krijgt door de komst van de Centres of Expertise. Toegepast onderzoek past op de Hogeschool bij een veelheid aan opleidingen. Het bij elkaar brengen van verschillende lectoren, docenten en studenten voor een vraagstuk uit het bedrijfsleven is onze kracht ten opzichte van universiteiten, die vaak diep specialistisch onderzoek verrichten.

Centre of Expertise TechForFuture

Dankzij de Centres of Expertise wordt de kennis van twee Hogescholen in Overijssel gebundeld. We praten dan over 7000 techniek studenten en 50 Fte in onderzoek; dat is veel brainpower bij elkaar. De combinatie van HTSM Onderzoek (High Tech Systems & Materials), bedrijven en jonge ingenieurs is voor alle deelnemers toekomstbepalend.

HTSM en topsectoren, sectoraal beleid

Op dit moment hebben we de wind in de rug: het topsectorenbeleid van EZ moedigt toegepast onderzoek enorm aan. Samen met hun sectorale aanpak ”versterk wat al sterk is”, geeft dat ons een uitstekende uitgangspositie om een goed Expertise Centre neer te zetten. Dat straalt af naar het onderwijs, het bedrijfsleven, de regio en wordt gezien door OC&W.

Business Driven Research

Het commitment van het bedrijfsleven voor toegepast onderzoek is essentieel. Ik vind het noodzakelijk dat het bedrijfsleven de onderzoeksvragen helpt formuleren om ze zo realistisch mogelijk te maken. Voor studenten is een reële authentieke onderzoekssituatie een enorme drijfveer: de intrinsieke motivatie van betrokken studenten en onderzoekers is hoog.

Afgelopen jaar hebben 187 studenten deelgenomen aan onderzoek bij het Centre of Expertise TechForFuture. We streven ernaar dat eind 2016 meer dan 400 studenten betrokken zijn bij het uitvoeren van toegepast onderzoek, het ziet er naar uit dat we dat halen.

‘Ik zou het mooi vinden wanneer alle techniekstudenten uiteindelijk in aanraking komen met toegepast onderzoek, het Centre is daar de opmaat voor… Centres of Expertise sluiten aan bij het landelijke topsectorenbeleid en bij regionale en provinciale economische agenda's. Ze bieden plaats aan onderzoek van topkwaliteit. Voor Windesheim een voorwaarde voor onderwijs van topkwaliteit. De Centres zijn innovatief, excellent en opereren in samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen en marktpartijen TechForFuture: Centre of Expertise HTSM Oost.