Vier volwassenen lopend buiten

Introductie nieuwe medewerkers

We hebben een introductieprogramma zodat nieuwe collega's zich snel thuis voelen. Onze medewerkers zijn essentieel voor ons succes!

Introductieperiode voor alle medewerkers

Tijdens de eerste periode dat u bij ons in dienst bent, wordt veel aandacht besteed aan uw introductie in de hogeschool en het leren kennen van de organisatie. Zo wordt u als nieuwe medewerker uitgenodigd voor een introductiedag waarbij u veel te weten komt over de geschiedenis van Windesheim en waar we als organisatie naar toe willen. U krijgt een rondleiding over de Campus zodat u weet waar u bepaalde faciliteiten kunt vinden. Denk aan het Mediacentrum, de Campuswinkel en de sportvoorzieningen waar u als medewerker gratis gebruik van kunt maken. Deze dag wordt afgesloten met een kennismakingsgesprek met het College van Bestuur.

Ondersteuning startende docenten

Wanneer u als docent begint binnen Windesheim wordt u door de Corporate Academy ondersteund in het ontwikkelen van uw didactische vaardigheden.
Dit gebeurt meteen als u in dienst bent. U krijgt toegang tot de Quickstart, dit is een digitaal leerplatform waarop u allerlei informatie vindt die u als startend docent nodig kan hebben.
Als u minimaal een half jaar als docent heeft gewerkt start u met de cursus Didactische Professionalisering Basis.

Quick Start

De Quick Start is een digitaal leerplatform voor startende docenten op Windesheim. Hierop kunnen docenten die verschillen in ervaring met lesgeven en op verschillende momenten starten tijd– en plaatsonafhankelijk de (didactische) informatie vinden waar ze behoefte aan hebben. De Corporate Academy, het interne opleidingsinstituut van Windesheim, faciliteert dit platform en organiseert maatwerkbijeenkomsten als dit gewenst wordt. De Quick Start is het eerste onderdeel van de doorlopende leerlijn voor docenten.

Basiskwalificatie didactische bekwaamheid

Na een half jaar onderwijservaring in het hbo kunt U zich opgeven voor de leergang Basis Didactische Bekwaamheid. Deze leergang bestaat uit twee onderdelen: Didactische professionalisering (Dipro) en de Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Voorwaarde voor zinvolle deelname aan de leergang is dat u contacturen met studenten heeft. Met deze leergang bereikt U, in combinatie met toepassing in uw eigen onderwijspraktijk, het basisniveau m.b.t. de volgende punten:

  • Doceren
  • Begeleiden van studenten
  • Ontwerpen van onderwijs
  • Toetsen
  • Professioneel docentschap

Heeft u de leergang positief afgesloten dan ontvangt u het Certificaat van Basis Didactische Bekwaamheid.