Studenten buiten het C-gebouw

Introductie nieuwe medewerkers

We hebben een introductieprogramma zodat nieuwe collega's zich snel thuis voelen. Onze medewerkers zijn essentieel voor het succes van onze studenten!

Introductieperiode voor alle medewerkers

Tijdens de eerste periode dat je bij ons in dienst bent, besteden we aandacht aan je introductie in de hogeschool en het leren kennen van de organisatie. Als nieuwe medewerker ontvang je een uitnodiging voor een introductiedag. Zo kom je veel te weten over de geschiedenis van Windesheim en waar we als organisatie naar toe willen. Je krijgt dan ook een rondleiding over de Campus zodat je weet waar je bepaalde faciliteiten kunt vinden. Denk aan het Mediacentrum, de Campuswinkel en de sportvoorzieningen waar je als medewerker gratis gebruik van kunt maken. 

Ondersteuning startende docenten

Wanneer je als docent begint binnen Windesheim word je door de Corporate Academy ondersteund in het ontwikkelen van je didactische vaardigheden. Dit gebeurt meteen als je in dienst bent. Je krijgt dan toegang tot de Quickstart, een online leerplatform waarop allerlei informatie staat die je als startend docent nodig kan hebben. Denk hierbij aan informatie over de Windesheimvisie op onderwijs, over hoe je je onderwijs kunt vormgeven, over hoe je je studenten goed kunt begeleiden en over hoe je lesmateriaal ontwikkelt.

Quick Start

De Quick Start is een digitaal leerplatform voor startende docenten op Windesheim. Hierop kunnen docenten die verschillen in ervaring met lesgeven en op verschillende momenten starten tijd– en plaatsonafhankelijk de (didactische) informatie vinden waar ze behoefte aan hebben. De Corporate Academy, het interne opleidingsinstituut van Windesheim, faciliteert dit platform en organiseert maatwerkbijeenkomsten als dit gewenst wordt. De Quick Start is het eerste onderdeel van de doorlopende leerlijn voor docenten.

Basiskwalificatie didactische bekwaamheid

Om de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs te verbeteren, hebben de hogescholen afgesproken om te investeren in de professionalisering van docenten. Iedere hogeschool biedt docenten daarvoor een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid aan (BDB), bestaande uit vijf competenties die het basisniveau didactische bekwaamheid beschrijven waaraan een startende docent hoort te voldoen:

  • Doceren
  • Begeleiden van studenten
  • Ontwerpen
  • Professioneel docentschap
  • Toetsen

Een docent aan Windesheim heeft recht op het BDB-certificaat als hij/zij de volgende BDB-modules succesvol heeft afgerond: 

  • Onderwijs uitvoeren
  • Onderwijs ontwerpen
  • Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

In overleg met je leidinggevende kun je na ongeveer 4 tot 6 maanden onderwijservaring in het hbo starten met de BDB. De  volgorde waarin je de modules volgt en het tijdsbestek waarin je dat doet, stem je af met je leidinggevende. Voorwaarde voor zinvolle deelname aan de leergang is dat je contacturen met studenten hebt.