Studenten buiten het C-gebouw

De organisatie

Meer dan 20.500 studenten, duizenden cursisten en tweeduizend medewerkers: Windesheim is één van de grotere hbo-instellingen in Nederland. Onze hogeschool is gevestigd in Zwolle en Almere.

Ons onderwijs is georganiseerd in vijf domeinen. Domeinen bestaan uit aan elkaar verwante opleidingen en kenniscentra. Drie diensten ondersteunen de primaire processen. Binnen ieder domein of dienst is een afdeling bedrijfsvoering. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de (administratieve) ondersteuning en levert diensten aan de docenten, onderzoekers, het management, studenten en het werkveld. Denk hierbij aan managementondersteuning, planning, roostering of studievoortgang.

Domein Gezondheid en Welzijn

Het domein Gezondheid en Welzijn bestaat uit bacheloropleidingen en een kenniscentrum waar de onderzoeksactiviteiten belegd zijn. Bekijk de opleidingen binnen domein Gezondheid en Welzijn

Onderzoek

Het kenniscentrum Gezondheid en Welzijn richt zich op preventie en bestaat uit verschillende lectoraten, over onder andere ICT-innovaties, innoveren met ouderen, jeugd en verslaving.
 

Domein Techniek

Het domein Techniek heeft bacheloropleidingen op het terrein van Techniek, ICT en Design & Management. Studenten worden betrokken bij onderzoeksactiviteiten en docenten participeren in de kenniscentra. Vice versa zijn lectoren en onderzoekers nadrukkelijk verbonden met het onderwijs. Opleidingen zijn onder andere Bouwkunde, ICT, Industrieel Product Ontwerpen en Logistics Engineering. Bekijk meer opleidingen binnen dit domein


Onderzoek
Technologie levert een essentiële bijdrage aan praktijkgericht onderzoek voor innovatie van kennis, producten en methodes. Activiteiten zijn verdeeld over de expertisegebieden Materialen, Hi-tech Systems en Gebiedsontwikkeling. We voeren onderzoek uit in samenwerking met organisaties en het bedrijfsleven, met name in de regio.

Domein Bewegen en Educatie

Het domein Bewegen en Educatie heeft de ambitie om leidend in leren te zijn, door vanuit inspirerend onderwijs professionals voor te bereiden op het functioneren in blijvend veranderende beroepspraktijken in onderwijs, welzijn, georganiseerde sport, social business en gezondheidszorg.  

Het domein kent diverse bachelor- en masteropleidingen, post-hbo opleidingen en cursussen op het gebied van Educatie, Bewegen en Sport en Theologie. Ook zijn diverse lectoren en onderzoekers actief. Zij houden zich onder andere bezig met onderzoek naar een veilig sport- en beweegklimaat, onderwijsinnovatie en ICT, onderwijsbehoeften in inclusieve leeromgevingen en theologie. Bekijk de onderzoeksgebieden

Domein Business, Media en Recht

Binnen dit domein kennen we diverse bacheloropleidingen en de kenniscentra Strategisch Ondernemerschap en Media.

Onderzoek
Het domein Business, Media en Recht heeft twee kenniscentra: Strategisch Ondernemerschap en Media.
Bekijk opleidingen van Economie, Management en Recht of van Journalistiek en Communicatie binnen dit domein

Hogeschool Windesheim in Almere

Windesheim in Almere startte op 1 september 2010 met vier opleidingen en groeit verder. Windesheim in Almere maakt als nevenvestiging onderdeel uit van Windesheim in Zwolle. De directie, managers van opleidingen met een thematische verwantschap (clusters genoemd) en de manager Bedrijfsvoering vormen samen het Management Team van Windesheim in Almere. Praktijkgericht onderzoek wordt geïnitieerd door lectoren. Iedere opleiding is verbonden aan een lectoraat. Uniek bij Windesheim in Almere is Comakership. Het is de plek waar theorie en praktijk samenkomen. Studenten bouwen aan gerichte ervaring op het juist niveau en organisaties maken gebruik van de laatste theoretische kennis en inventieve ideeën van gemotiveerde studenten. Op de website van Windesheim in Almere vind je het overzicht van opleidingen.

Onderzoek

De lectoraten bij Windesheim in Almere werken ook voor Windesheim in Zwolle en vice versa. 

Windesheim in Almere heeft de volgende lectoraten:
- Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
- Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
- Robotica
- Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Dienst Support

Support verleent diensten op het gebied van HRM, communicatie, kwaliteitszorg en geeft advies over en beleidsontwikkeling van onderwijs, onderzoek en ondernemen. De dienst bestaat uit de afdelingen:

- Marketing en Communicatie
- Beleid en Advies
- Kwaliteit, Evaluatie en Monitoring
- Human Resources
- Serviceplein (Windesheim Informatie Centrum, Receptie en Facilitair Loket)
- Studiesuccescentrum
- International Office
- Toetscentrum (inclusief Toetsbureau)
- Bedrijfsbureau (werkend voor beide diensten)

Dienst Bedrijfsvoering

Onder deze dienst vallen de afdelingen die zich richten op informatievraagstukken, de administratieve organisatie in de brede zin en voorzieningen & vastgoed. Deze dienst bestaat uit tien afdelingen:

- ICT-bedrijf
- Informatiemanagement
- Planning en Control
- Administraties
- Mediacentrum
- Vastgoed en Facilities (Huisvesting, Technisch beheer, Huismeesters en Logistiek)
- Bureau Evenementen
- Contractmanagement (onder andere winkel en repro, catering en schoonmaak)
- Facilitaire organisatie Windesheim in Almere
- Stichting On Campus (en andere stichtingen zoals Hans, Grietje en Grasdorp)