Vier volwassenen lopend buiten

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden vindt u in de cao-hbo. Daarnaast heeft Windesheim ook aantrekkelijke eigen arbeidsvoorwaarden.

Als hbo-instelling valt Windesheim onder de cao-hbo. In deze cao zijn het salaris en een aantal andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden opgenomen. Daarnaast bieden we medewerkers ook enkele Windesheimspecifieke arbeidsvoorwaarden die jaarlijks in overleg met de vakbonden worden vastgesteld.

Bekijk de cao-hbo

Algemene arbeidsvoorwaarden

Salaris en eindejaarsuitkering

Windesheim biedt uitstekende salarissen. Zo starten docenten in schaal 11 en zijn er doorgroeimogelijkheden naar schaal 14. Daarnaast is in de cao vastgesteld dat elke medewerker een eindejaarsuitkering ontvangt ter hoogte van 8,3% van het bruto jaarsalaris.

Ontwikkelingsmogelijkheden

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen. De Corporate Academy kan hierbij ondersteuning bieden. De Corporate Academy is het instrument voor professionalisering van Windesheimmedewerkers. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen door middel van training, coaching en leeractiviteiten. Startende docenten die voor het eerst in het HBO onderwijs gaan lesgeven krijgen in een Quick Start van 5 bijeenkomsten didactische handvatten aangeboden. Als docenten minstens een half jaar onderwijservaring op Windesheim hebben, volgen ze de leergang Didactische Professionalisering basis.

Reiskostenvergoeding

We stimuleren milieuvriendelijke manieren van reizen zoals fietsen, het openbaar vervoer en carpoolen. Zo bieden we medewerkers die fietsend naar het werk komen een fietsvergoeding en de mogelijkheid tot deelname aan het fietsplan. In de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer heeft u keuze uit een volledige kostenvergoeding (treinreizen op basis van 2e klasse) of een vergoeding voor overig vervoer (lopen, fietsen, carpoolen en dergelijke).

Collectieve (zorg)verzekeringen

Windesheim heeft een gunstig collectief zorgverzekeringscontract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea en FBTO. Daarnaast is er voor de overige verzekeringen een collectief contract met Centraal Beheer Achmea afgesloten waarvan alle medewerkers kunnen profiteren.

Verlofregelingen

De balans tussen werk en privé vinden we belangrijk en daarom bieden we medewerkers de mogelijkheid afspraken op maat te maken over werkdagen en werktijden. U kunt daarnaast kiezen voor een werkweek van 36, 38 of 40 uur, waarbij u op jaarbasis dan recht hebt op respectievelijk 219, 323 of 428 uur vakantieverlof. Daarnaast kennen we specifieke regelingen zoals gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en (mantel) zorgverlof.

Pensioenregeling

Het pensioen dat u via ons opbouwt, bouwt u op bij het pensioenfonds ABP. Omdat u niet dagelijks bezig bent met uw pensioen, maar er wel af en toe bij stil moet staan organiseert het ABP speciaal voor Windesheimmedewerkers een aantal keer per jaar het ABP-spreekuur op de hogeschool.

 

Windesheimspecifieke regelingen

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Windesheim heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Loyalis sluit aan op de wettelijk regeling (de WIA-uitkering) en hiermee wordt uw inkomen aangevuld bij arbeidsongeschiktheid. Als mogelijk nieuwe werkgever vinden wij deze verzekering voor u belangrijk. Daarom betaalt Windesheim de helft van uw maandelijkse premie. Uw premie wordt ingehouden van het brutosalaris, netto betaalt u nog minder. U bent dus verzekerd voor een gering bedrag per maand.

Vakliteratuur

Up-to-date blijven kan, naast scholing, ook door het lezen van de laatst verschenen onderzoeken, artikelen en overige publicaties. Maakt u voor het uitoefenen van uw functie gebruik van dergelijke vakliteratuur dan vergoeden we (een deel van) de kosten.

Internetvergoeding

Het vergaren van vakinhoudelijke informatie gaat tegenwoordig voor een groot deel via intra- en internet. Gebruikt u thuis ook internet voor uw werk, dan kunt u als Windesheimmedewerker in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding voor uw privéabonnement op een internetaansluiting.

Gratis sporten

Sporten is gezond en daarom bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om gratis te sporten op de Campus.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

In aanvulling op de wettelijke regeling kent Windesheim de regeling gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof biedt u, naast andere verlofregelingen, de mogelijkheid tijd vrij te maken voor de zorg voor kinderen, zonder de noodzaak uw arbeidsdeelname blijvend te verminderen of te beëindigen.