Studenten buiten het C-gebouw

Arbeidsvoorwaarden

Algemene arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers in het hoger beroepsonderwijs staan in de cao-hbo. Daarnaast heeft Windesheim ook aantrekkelijke eigen arbeidsvoorwaarden.

Als hbo-instelling valt Windesheim onder de cao-hbo. In deze cao zijn het salaris en een aantal andere gunstige arbeidsvoorwaarden opgenomen. Daarnaast bieden we medewerkers ook enkele Windesheim specifieke arbeidsvoorwaarden die jaarlijks in overleg met de vakbonden worden vastgesteld.

Bekijk de cao-hbo 

Algemene arbeidsvoorwaarden

Salaris en eindejaarsuitkering

Windesheim biedt uitstekende salarissen. Zo starten docenten in schaal 11 en zijn er doorgroeimogelijkheden naar schaal 14. Daarnaast is in de cao vastgesteld dat elke medewerker een eindejaarsuitkering ontvangt ter hoogte van 8,3% van het bruto jaarsalaris.

Ontwikkelingsmogelijkheden

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen. De Corporate Academy, het interne opleidingsinstituut van Windesheim helpt daarbij. De Corporate Academy biedt medewerkers training, coaching en cursussen aan. Zowel individueel als in teamverband. Startende docenten die voor het eerst in het hoger onderwijs lesgeven krijgen in een Quick Start van 5 bijeenkomsten didactische handvatten aangeboden. Als docenten minstens een half jaar onderwijservaring op Windesheim hebben, volgen ze de leergang Didactische Professionalisering basis.

Reiskostenvergoeding

We stimuleren milieuvriendelijke manieren van reizen zoals fietsen, het openbaar vervoer en carpoolen. Zo bieden we medewerkers die fietsend naar het werk komen een fietsvergoeding en de mogelijkheid tot deelname aan het fietsplan. In de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer kun je kiezen uit een volledige kostenvergoeding (treinreizen op basis van 2e klasse) of een vergoeding voor overig vervoer.

Collectieve (zorg)verzekeringen

Windesheim heeft een gunstig collectief zorgverzekeringscontract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea en FBTO. Daarnaast is er voor de overige verzekeringen een collectief contract met Centraal Beheer Achmea waarvan alle medewerkers kunnen profiteren.

Verlofregelingen

De balans tussen werk en privé vinden we belangrijk en daarom bieden we medewerkers de mogelijkheid afspraken op maat te maken over werkdagen en werktijden. Je kunt daarnaast kiezen voor een werkweek van 36, 38 of 40 uur, waarbij je op jaarbasis dan recht hebt op respectievelijk 219, 323 of 428 uur vakantieverlof. Daarnaast kennen we specifieke regelingen zoals gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en (mantel) zorgverlof.

Pensioenregeling

Het pensioen dat je via ons opbouwt, valt onder het pensioenfonds ABP. Het ABP organiseert speciaal voor medewerkers van Windesheim een aantal keer per jaar het ABP-spreekuur op de hogeschool. Zo blijf je als medewerker goed op de hoogte van ontwikkelingen van het pensioenfonds en de opbouw van je eigen pensioen.

 

Windesheimspecifieke regelingen

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Windesheim heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Loyalis sluit aan op de wettelijk regeling (de WIA-uitkering). Hiermee wordt het inkomen van medewerkers aangevuld bij arbeidsongeschiktheid. Als mogelijk nieuwe werkgever vinden wij deze verzekering voor jou belangrijk. Daarom betaalt Windesheim de helft van je maandelijkse premie. Je premie wordt ingehouden van het brutosalaris, netto betaal je nog minder. Je bent dus verzekerd voor een gering bedrag per maand.

Vakliteratuur

Up-to-date blijven kan, naast scholing, ook door het lezen van de laatst verschenen onderzoeken, artikelen en overige publicaties. Maak je voor het uitoefenen van je functie gebruik van dergelijke vakliteratuur dan vergoeden we (een deel van) de kosten.

Internetvergoeding

Het vergaren van vakinhoudelijke informatie gaat tegenwoordig voor een groot deel via intra- en internet. Gebruik je thuis ook internet voor het werk, dan kun je als Windesheimmedewerker in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding voor je privéabonnement op een internetaansluiting.

Gratis sporten

Sporten is gezond en daarom bieden we onze medewerkers in Zwolle de mogelijkheid om gratis te sporten op de Campus. In Almere beschikken we niet over een campus, daarom vergoeden we de kosten voor een sportabonnement (de vergoeding heeft geen betrekking op inschrijfgeld) tot een maximum van € 15 netto per maand.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

In aanvulling op de wettelijke regeling kent Windesheim de regeling gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof biedt je, naast andere verlofregelingen, de mogelijkheid tijd vrij te maken voor de zorg voor kinderen, zonder dat je je arbeidsdeelname blijvend moet verminderen of beëindigen.