Studenten buiten het C-gebouw

Marjorie Beld

Functie: docent bij de opleiding SPH en onderzoeker bij het lectoraat Sturing in de jeugdzorg.

Al werkend als docent op Windesheim werd ik in 2012 benaderd door mijn afstudeerbegeleider Prof. dr. Stams, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam of ik geïnteresseerd was in het doen van 'toegepast' onderzoek. Met een werkhistorie als groepsleider binnen de justitiële jeugdinrichtingen en een flinke dosis ambitie was het voor mij duidelijk dat dit het werkveld was waarbinnen het onderzoek moest plaatsvinden. Gezamenlijk met dr. Peer van der Helm, lector aan de hogeschool Leiden doen we onderzoek naar het pedagogisch klimaat op scholen en onderwijslocaties bij jeugdzorginstellingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of psychische stoornis.

In eerste instantie met een subsidie van Raak (Raak ondersteunt kennisnetwerken, zoals hogescholen, ondernemers en publieke professionals die elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen) en later ook nog met een subsidie vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heb ik naast het doceren drie dagen per week om aan mijn promotieonderzoek te werken.

Met de opgedane werkervaring en kennis is mijn motto "je kunt kiezen om te blijven mopperen of je kunt zelf bedenken hoe je het kunt veranderen". Ik probeer te zorgen voor verbinding tussen het onderwijs en toegepast onderzoek. Ik gebruik onderzoekervaringen als waarde(n)vol lesmateriaal en mede door dit onderzoek worden per jaar gemiddeld 50 studenten bij het lectoraat betrokken. Studenten vanuit SPH, MWD, maar ook studenten uit het domein Bewegen & Educatie kunnen op deze manier vroegtijdig in de studie in aanraking komen met hun doelgroep en komen op een dusdanig niveau binnen in instellingen, die ze anders niet hadden gezien. Ik zie dat dit voor studenten enorm motiverend kan werken.

Mijn drijfveer is dat men het meetinstrument dat wij ontwikkelen samen met de UVA, Hogeschool Leiden en het werkveld, landelijk gaat gebruiken en zo gaat monitoren op de kwaliteit van het pedagogisch klimaat, los van de eisen die de inspectie stelt. Kinderen en jongeren hebben een goed leerklimaat nodig om zich blijvend te kunnen ontwikkelen. Mede door de ruimte en mogelijkheden die Windesheim mij heeft geboden om drie dagen zo intensief met dit onderwerp bezig te zijn, heb ik deze stappen kunnen maken.

Anderen over Marjorie

Frits Diepenbroek over Marjorie:

'Een bijzondere persoonlijkheid, die vanuit eigen ervaring op verschillende disciplines binnen residentiele settingen de praktijk en de wetenschap bij elkaar brengt, zodat er een kwaliteitsimpuls voor het werkveld ontstaat'.

Frits Diepenbroek is directeur  van de Stedenschool, onderdeel van Eduvier. De Stedenschool verzorgt het onderwijs aan leerlingen van de JJI Lelystad, onderdeel van Intermetzo.