Deeltijd en post-hbo opleidingen hogeschool Windesheim

Verfijn resultaten

  • Studievorm

  • Locatie

  • Interessegebied

  • Looptijd

Opleidingen en cursussen

109 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Autismecoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus coachen Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus of Module 0-6 maanden
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Bijscholing vmbo-docent Uiterlijke Verzorging Post hbo 6 maanden - 1 jaar
CLIL en taal professionalisering voor het hoger onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Change agent en ondernemend leren Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Change agent in het onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Connect Klanken en Letters en/of Connect Woordherkenning Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen en/of RALFI Cursus of Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post hbo 1-2 jaar
De les geschiedenis Cursus of Module 0-6 maanden
De professionele vaksectie in ontwikkeling Cursus of Module 0-6 maanden
De startende leraar (po of so) Cursus of Module 0-6 maanden
Didactisch coachen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus of Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectief schrijfonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus of Module 0-6 maanden
Excelleren in leiderschap Post hbo 0-6 maanden
Expertcoach Mediaopvoeding Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Expertdocent Burgerschap Cursus of Module 1-2 jaar
Gedragscoach in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Gedragsproblemen in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Grip op jouw klas Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post hbo 1-2 jaar
Hoogbegaafdheidsspecialist Post hbo 1-2 jaar
Instructeur/Onderwijsondersteuner Cursus of Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Kleuters: van thema's tot letters Cursus of Module 0-6 maanden
LIST vloeiend lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Leesbegrip in thema's Cursus of Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leraar4Life Cursus of Module 0-6 maanden
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master 2-4 jaar
Master Learning & Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning and Innovation - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master 1-2 jaar
Motiverend leesonderwijs in mbo Post hbo 0-6 maanden
NT2 B2-C1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Schakeljaar Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
NT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Associate degree 1-2 jaar
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus of Module 0-6 maanden
Opbrengstgericht werken Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus of Module 0-6 maanden
Oriëntatie op leidinggeven Post hbo 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post hbo 0-6 maanden
Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Post hbo 1-2 jaar
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus of Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijs en Arbeid Cursus of Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijsleerwetenschappen Cursus of Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post hbo 1-2 jaar
Professionaliseringstraject vmbo Produceren, Installeren en Energie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Rekencoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Rekenen in het vo en mbo Cursus of Module 0-6 maanden
Rekenen met strookmodellen Cursus of Module 0-6 maanden
Schakeljaar voor anderstaligen wo Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Schoolopleider/Expertcoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Schrijfproblemen bij kinderen (voor fysiotherapeuten) Cursus of Module 0-6 maanden
Specialist Jonge Kind Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School Post hbo
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Taalcoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Teamleider vo Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus of Module 0-6 maanden
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post hbo 1-2 jaar
Vmbo Dienstverlening en Producten Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus of Module 0-6 maanden
Vvto-coördinator Cursus of Module 0-6 maanden
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post hbo 6 maanden - 1 jaar