Groepje volwassenen buiten op een bankje

Verfijn resultaten

  • Studievorm

  • Locatie

  • Interessegebied

  • Looptijd

Opleidingen en cursussen

192 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Accountancy MKB Post hbo 1-2 jaar
Agressieproblematiek binnen de PMT (Calo) Post hbo 0-6 maanden
Algemeen Projectmanagement Post hbo 0-6 maanden
Autismecoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus Coaching voor de Kinderopvang Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus coachen Cursus of Module 0-6 maanden
Basiscursus omgaan met autisme in het bewegingsonderwijs en de sport (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bedrijfskunde Bachelor 2-4 jaar
Bedrijfskunde post-hbo Post hbo 1-2 jaar
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus of Module 0-6 maanden
Bewegend leren (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Bijscholing Dienstverlening en Producten (D&P) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bijscholing Media, Vormgeving en ICT (MVI) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bijscholing Produceren, Installeren en Energie (PIE) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Business College - deeltijd (nieuw: hbo, maar dan anders) Bachelor 2-4 jaar
Business Startup Basic Cursus of Module 0-6 maanden
CLIL coach training Cursus of Module 0-6 maanden
CLIL en taalprofessionalisering voor het hoger onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Casemanagement dementie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Casemanagement dementie op jonge leeftijd Cursus of Module 0-6 maanden
Coachen in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Coachend Leiderschap Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Connect Klanken en Letters en/of Connect Woordherkenning Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen en/of RALFI Cursus of Module 0-6 maanden
Creatief Spelontwerp (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Culturele diversiteit bij mensen met dementie Cursus of Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post hbo 1-2 jaar
Data Science Cursus of Module 0-6 maanden
De kunst van het veranderen Post hbo 0-6 maanden
Didactisch coachen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus of Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten (tweedegraads) Bachelor 2-4 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
E-commerce (2-jarige Associate degree)
Effectief leiderschap Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Effectief schrijfonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus of Module 0-6 maanden
Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Ervaringsdeskundigheid voor aankomende zorgprofessionals Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Evidence Based Practice Cursus of Module 0-6 maanden
Expert langer thuis wonen Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Expertdocent Burgerschap Cursus of Module 1-2 jaar
Familie-ervaringsdeskundigheid voor zorgprofessionals Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Fundraising Grantmaking and Sponsoring Cursus of Module 0-6 maanden
GGZ-agoog (certificaat GGZ-agoog) Cursus of Module 0-6 maanden
Groepsdynamisch werken (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
HBO-ICT Bachelor 2-4 jaar
HRM: De optimale inzet van medewerkers Cursus of Module 0-6 maanden
Hbo Theologie Bachelor 2-4 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post hbo 1-2 jaar
Het ontwikkelen van rekentoetsen in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Hoger Management Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Hoogbegaafdheidsspecialist Post hbo 1-2 jaar
Industriële Automatisering en Robotica (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Instructeur/Onderwijsondersteuner Cursus of Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Intervisie missionaire presentie en pastoraat in complexe context Cursus of Module 0-6 maanden
Intervisie voor teamcoaches Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Intervisiebegeleiding in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Introductietraining Coaching Post hbo 0-6 maanden
Jeugd & Media Coach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Jeugd- en gezinsprofessional Cursus of Module 0-6 maanden
Kerk in uitvoering Cursus of Module 0-6 maanden
Klimmen in het onderwijs (Calo)  Cursus of Module 0-6 maanden
Klimmen in het onderwijs opfriscursus (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Klinisch redeneren en indiceren Cursus of Module 0-6 maanden
LIST vloeiend lezen Cursus of Module 0-6 maanden
LVB en verslaving Cursus of Module 0-6 maanden
Leefstijlcoaching voor PMT'ers Cursus of Module 0-6 maanden
Leesbegrip in thema's Cursus of Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding Aardrijkskunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs via Zij-instroom Cursus of Module 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Levensbeschouwelijk ondernemerschap Cursus of Module 0-6 maanden
Levensbeschouwelijke presentie Cursus of Module 0-6 maanden
Logistiek (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Loopbaan- en talentcoaching Post hbo 0-6 maanden
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor 2-4 jaar
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Learning & Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning & Innovation - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Lichamelijke opvoeding en sportpedagogiek (Calo) Master 1-2 jaar
Master Polymer Engineering Master 1-2 jaar
Master Psychomotorische Therapie (Calo) Master 1-2 jaar
Mensen verbinden in viering en gesprek Cursus of Module 0-6 maanden
Moreel verantwoordelijk handelen ten aanzien van conflicten en zorgkwesties Cursus of Module 0-6 maanden
Motiverend leesonderwijs in mbo Post hbo 0-6 maanden
Motiverende Gespreksvoering basis  Cursus of Module 0-6 maanden
Motiverende Gespreksvoering voor gevorderden Cursus of Module 0-6 maanden
Motorische Remedial Teaching (Calo) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
NT2 A0-B1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 B2-C1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Schakeljaar Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
NT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Netwerkgericht werken Cursus of Module 0-6 maanden
Officemanagement (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Ondernemen en Management binnen Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs - ICT, bouw en techniek (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Ontwikkelgericht personeelsbeleid in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opleiding tot Coach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus of Module 0-6 maanden
Oriëntatie op werken in zorg en welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post hbo 0-6 maanden
Pedagogiek Bachelor 2-4 jaar
Pedagogisch Didactisch Certificaat voor instructeurs Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Post hbo 1-2 jaar
Pedagogisch Management Kind en Educatie Bachelor 2-4 jaar
Personal Branding Cursus of Module 0-6 maanden
Persoonlijk Leiderschap Post hbo 0-6 maanden
Polymer Chemistry Cursus of Module 0-6 maanden
Polymer Design Engineering Cursus of Module 0-6 maanden
Polymer Engineering Cursus of Module 0-6 maanden
Positieve Psychologie in de praktijk Cursus of Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Post-bachelor Controlling Post hbo 1-2 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post hbo 1-2 jaar
Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Processen verbeteren in technische organisaties Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Professionele ontwikkeling voor technische managers en adviseurs Cursus of Module 1-2 jaar
Profilering GGZ Agoog Cursus of Module 0-6 maanden
Psychiatrie, verslaving en samenleving Cursus of Module 0-6 maanden
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Rekencoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Rekengesprekken voeren Cursus of Module 0-6 maanden
Samen beslissen bij dementie Cursus of Module 0-6 maanden
Schakeltraject Accountancy Post hbo 1-2 jaar
Schakeltraject Accountancy en Controlling Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Schoolontwikkeling en alignment Cursus of Module 0-6 maanden
Schoolopleider/Expertcoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Slecht nieuws... en nu? Cursus of Module 0-6 maanden
Sociaal Financiële Dienstverlening (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Sociaal Ondernemen Cursus of Module 0-6 maanden
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor 2-4 jaar
Sociaal Werk in de Zorg (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Sociaal Werk in de Zorg (duaal) Associate degree 1-2 jaar
Social Work Bachelor 2-4 jaar
Specialist Jonge Kind Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School  Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Sturen op onderwijskwaliteit met behulp van ICT Cursus of Module 0-6 maanden
Supervisorenopleiding Post hbo 1-2 jaar
Systeemtherapie voor vaktherapeuten (Calo) Post hbo 0-6 maanden
Taalcoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Teamcoaching (nieuwe stijl) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Teamcoaching in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Technische Bedrijfskunde Bachelor 2-4 jaar
Technische Bedrijfskunde (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Technische Bedrijfskunde - losse cursussen Cursus of Module 0-6 maanden
Theologische verdieping in de praktijk 1 en 2 Cursus of Module 0-6 maanden
Trainer Weerbaarheid (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus of Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs (Calo) Post hbo 1-2 jaar
Vakgerichte opleidingsdidactiek bewegingsonderwijs en sport (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Van werkdruk naar werkplezier
Veranderen met Kwaliteits- Proces en Lean Management Post hbo 1-2 jaar
Verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen Cursus of Module 0-6 maanden
Verkorte opleiding tot registercoach voor LVSC geregistreerde Supervisoren Post hbo 0-6 maanden
Verpleegkunde Bachelor 2-4 jaar
Verpleegkundig Indiceren voor hbo-verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Visieontwikkeling in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Zin in Lesgeven Cursus of Module 0-6 maanden