Deeltijd en post-hbo opleidingen hogeschool Windesheim

Verfijn resultaten

  • Studievorm

  • Locatie

  • Interessegebied

  • Looptijd

Opleidingen en cursussen

210 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Accountancy Bachelor 1-2 jaar
Accountancy MKB Post hbo 1-2 jaar
Agressieproblematiek binnen de PMT Post hbo 0-6 maanden
Algemeen Projectmanagement Post hbo 0-6 maanden
Autismecoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus coachen Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bedrijfskunde Bachelor 2-4 jaar
Bedrijfskunde post-hbo Post hbo 1-2 jaar
Begeleiden van rouw en verlies in organisaties Cursus of Module 0-6 maanden
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus of Module 0-6 maanden
Beheer van technische systemen Cursus of Module 0-6 maanden
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Bijscholing vmbo-docent Uiterlijke Verzorging Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Business College - deeltijd (nieuw: hbo, maar dan anders) Bachelor 2-4 jaar
Business Startup Basic Cursus of Module 0-6 maanden
CLIL en taal professionalisering voor het hoger onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Casemanagement dementie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Category Management Post hbo 1-2 jaar
Change agent en ondernemend leren Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Change agent in het onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Coachen in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Coachend Leiderschap Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Commercieel management Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Klanken en Letters en/of Connect Woordherkenning Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen en/of RALFI Cursus of Module 0-6 maanden
Continu verbeteren/kwaliteitsmanagement Cursus of Module 0-6 maanden
Culturele diversiteit bij mensen met dementie Cursus of Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post hbo 1-2 jaar
De kunst van het veranderen Cursus of Module 0-6 maanden
De les geschiedenis Cursus of Module 0-6 maanden
De ondernemende vaktherapeut Post hbo 0-6 maanden
De professionele vaksectie in ontwikkeling Cursus of Module 0-6 maanden
De startende leraar (po of so) Cursus of Module 0-6 maanden
Didactisch coachen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus of Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectief experimenteren op de werkvloer Cursus of Module 0-6 maanden
Effectief leiderschap Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Effectief schrijfonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus of Module 0-6 maanden
Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Ervaringsdeskundigheid voor aankomende zorgprofessionals Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Excelleren in leiderschap Post hbo 0-6 maanden
Expertcoach Mediaopvoeding Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Expertdocent Burgerschap Cursus of Module 1-2 jaar
Familie-ervaringsdeskundigheid voor zorgprofessionals Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Fundraising Grantmaking and Sponsoring Cursus of Module 0-6 maanden
Gedragscoach in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Gedragsproblemen in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Gerontologie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Godsdienst-Pastoraal Werk Bachelor 2-4 jaar
Good governance (profit) Cursus of Module 0-6 maanden
Grip op jouw klas Post hbo 6 maanden - 1 jaar
HBO-ICT Bachelor 2-4 jaar
HR-Masterclasses Cursus of Module 0-6 maanden
Hbo erkende Basiscursus Coaching voor de Kinderopvang Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post hbo 1-2 jaar
Hoger Management Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Hoogbegaafdheidsspecialist Post hbo 1-2 jaar
Human Resource Management (HRM) Cursus of Module 0-6 maanden
Implementatie van verandering Cursus of Module 0-6 maanden
Instructeur/Onderwijsondersteuner Cursus of Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Intervisie missionaire presentie en pastoraat in complexe context Cursus of Module 0-6 maanden
Intervisie voor teamcoaches Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Intervisiebegeleiding in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Introductietraining Coaching Post hbo 0-6 maanden
Inzet van mens en materiaal in een technische context Cursus of Module 0-6 maanden
JG 2 Positionering binnen de maatschappelijke context Cursus of Module 0-6 maanden
JG1 Interveniëren en regie bij complexe situaties Cursus of Module 0-6 maanden
Kerk in uitvoering Cursus of Module 0-6 maanden
Kleuters: van thema's tot letters Cursus of Module 0-6 maanden
Klinisch redeneren en indiceren Cursus of Module 0-6 maanden
LIST vloeiend lezen Cursus of Module 0-6 maanden
LVB en verslaving Cursus of Module 0-6 maanden
Leergang Intervisor
Leergang Teamcoaching Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leesbegrip in thema's Cursus of Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leraar4Life Cursus of Module 0-6 maanden
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Levensbeschouwelijk ondernemerschap Cursus of Module 0-6 maanden
Levensbeschouwelijke presentie Cursus of Module 0-6 maanden
Loopbaan- en talentcoaching Post hbo 0-6 maanden
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor 2-4 jaar
Making change happen Cursus of Module 0-6 maanden
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master 2-4 jaar
Master Learning & Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning and Innovation - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master 1-2 jaar
Master Polymer Engineering Master 1-2 jaar
Master Psychomotorische Therapie (Calo) Master 1-2 jaar
Masterclass Arbeids- en Ontslagrecht Cursus of Module 0-6 maanden
Masterclass Design Thinking Cursus of Module 0-6 maanden
Masterclass Strategische personeelsplanning: naar een op maat stappenplan Cursus of Module 0-6 maanden
Masterclass Veranderkunde Cursus of Module 0-6 maanden
Mensen verbinden in viering en gesprek Cursus of Module 0-6 maanden
Motiverend leesonderwijs in mbo Post hbo 0-6 maanden
Motiverende Gespreksvoering Cursus of Module 0-6 maanden
Motorische Remedial Teaching Post hbo 6 maanden - 1 jaar
NT2 A0-B1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 B2-C1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Schakeljaar Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
NT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Nascholing GGZ-agoog (certificaat GGZ-agoog) Cursus of Module 0-6 maanden
Netwerkgericht werken Cursus of Module 0-6 maanden
Officemanagement Associate degree 1-2 jaar
Ondernemen en Management binnen Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Associate degree 1-2 jaar
Ontwerpen van (bedrijfs)processen Cursus of Module 0-6 maanden
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus of Module 0-6 maanden
Opbrengstgericht werken Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opleiding tot Coach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus of Module 0-6 maanden
Oriëntatie op leidinggeven Post hbo 0-6 maanden
Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post hbo 0-6 maanden
Patiënt coaching Cursus of Module 0-6 maanden
Pedagogiek Bachelor 2-4 jaar
Pedagogiek en Management (PMK) Bachelor 2-4 jaar
Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Post hbo 1-2 jaar
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus of Module 0-6 maanden
Persoonlijk Leiderschap Post hbo 0-6 maanden
Perspectief Onderwijs en Arbeid Cursus of Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijsleerwetenschappen Cursus of Module 0-6 maanden
Positieve Psychologie in Onderwijs, Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Post-bachelor Controlling Post hbo 1-2 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post hbo 1-2 jaar
Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Professionaliseringstraject vmbo Produceren, Installeren en Energie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Psychiatrie, verslaving en samenleving Cursus of Module 0-6 maanden
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Rekencoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Rekenen in het vo en mbo Cursus of Module 0-6 maanden
Rekenen met strookmodellen Cursus of Module 0-6 maanden
Samen beslissen bij dementie Cursus of Module 0-6 maanden
Schakeljaar voor anderstaligen wo Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Schakeltraject Accountancy Post hbo 1-2 jaar
Schoolopleider/Expertcoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Schrijfproblemen bij kinderen (voor fysiotherapeuten) Cursus of Module 0-6 maanden
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor 2-4 jaar
Sociaal Werk in de Zorg Associate degree 1-2 jaar
Social Work Bachelor 2-4 jaar
Specialist Jonge Kind Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School Post hbo
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Strategie en Leiderschap Cursus of Module 0-6 maanden
Supervisorenopleiding Post hbo 1-2 jaar
Systeemtherapie voor vaktherapeuten Post hbo 0-6 maanden
Taalcoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Teamcoaching in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Teamleider vo Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Technische Bedrijfskunde Bachelor 2-4 jaar
Technische Bedrijfskunde AD Associate degree 1-2 jaar
Toegepaste Technische Bedrijfskunde Cursus of Module 0-6 maanden
Trainer Weerbaarheid Cursus of Module 0-6 maanden
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus of Module 0-6 maanden
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post hbo 1-2 jaar
Van werkdruk naar werkplezier
Veranderen met Kwaliteits- Proces en Lean Management Post hbo 1-2 jaar
Verandermanagement Cursus of Module 0-6 maanden
Verkorte opleiding tot registercoach voor LVSC geregistreerde Supervisoren Post hbo 0-6 maanden
Verpleegkunde Bachelor 2-4 jaar
Verpleegkundig Indiceren voor hbo-verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Verpleegkundig Indiceren voor mbo-verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Vmbo Dienstverlening en Producten Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus of Module 0-6 maanden
Vvto-coördinator Cursus of Module 0-6 maanden
Werken met het vlaggensysteem
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Wijkverpleegkundige Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
World Class Warehousing Cursus of Module 0-6 maanden
Zelfsturende teams in zorg en welzijn Cursus of Module 0-6 maanden