Deeltijd studies, duale opleidingen en post-hbo opleidingen. Marketing, Communicatie en Media. Hogeschool Windesheim.

Verfijn resultaten

  • Interessegebied

  • Studievorm

  • Degree

  • Duur

  • Locatie

Filteren

Opleidingen en cursussen

105 Resultaten

Naam Studievorm Graad
Autismecoach Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
B2 C1 Traject Cursus Deelnamecertificaat
Basiscursus coachen Cursus Certificaat
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus Basiscertificaat
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Post-hbo-opleiding Certificaat
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus Deelnamecertificaat
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Change agent en ondernemend leren Post-hbo-opleiding Certificaat
Change agent in het onderwijs Post-hbo-opleiding Bewijs van deelname
Connect Klanken/Letters en Connect Woordherkenning (po/so) Cursus Bewijs van deelname
Connect Vloeiend lezen/Ralfi Cursus Bewijs van deelname
Cultuurbegeleider Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
De les geschiedenis Cursus Deelnamecertificaat
De startende leraar (primair of speciaal onderwijs) Cursus Bewijs van deelname
Didactisch Coachen Cursus Bewijs van deelname
Differentiëren en passend onderwijs Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus Bewijs van deelname
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post-hbo-opleiding Certificaat NT2-docent
Duurzaam veranderen met Theory U Cursus Bewijs van deelname
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus Bewijs van deelname
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus Bewijs van deelname
Examentraining Staatsexamen NT2 1 Cursus Bewijs van deelname
Examentraining Staatsexamen NT2 2 Cursus Certificaat
Excelleren in leiderschap Post-hbo-cursus Bewijs van deelname
Expertdocent Burgerschap Cursus Certificaat
Gedragscoach in de school Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus Bewijs van deelname
Gedragsspecialist in het onderwijs Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Herregistratieaanbod informeel leren Post-hbo-cursus Bewijs van deelname
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post-hbo-cursus
Instructeur/ Onderwijsondersteuner so, vo en bve Cursus Erkend diploma
Intern Begeleider Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Kennis van de Nederlandse maatschappij Cursus Deelnamecertificaat
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post-hbo-opleiding Erkend diploma
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post-hbo-opleiding Erkend diploma
Leraar4Life Cursus Bewijs van deelname
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Basisonderwijs Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Biologie Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Duits Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Economie Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Engels Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Frans Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Geschiedenis Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Deeltijdopleiding Bachelor
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Deeltijdopleiding Bachelor
Lerarenopleiding Natuurkunde Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Nederlands Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Scheikunde Afstandsleren Bachelor
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Deeltijdopleiding Bachelor
Lerarenopleiding via Kopopleiding Verkorte opleiding Bachelor
Lerarenopleiding via Zij-instroom Verkorte opleiding Bachelor
Lerarenopleiding Wiskunde Afstandsleren Bachelor
LVB en Mediaopvoeding Cursus Certificaat
Master Educational Needs Master Master
Master Educational Needs losse modules Mastermodule Certificaat
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master Master
Master Learning and Innovation Master Master
Master Learning and Innovation - losse modules Mastermodule Certificaat
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master Master
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master Master
Mediaopvoeding Cursus Certificaat
Motiverend leesonderwijs in vmbo Post-hbo-cursus Certificaat
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs Associate degree Associate degree
Online veiligheid op school Cursus Certificaat
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus Bewijs van deelname
Opbrengstgericht werken Post-hbo-opleiding Certificaat
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus Certificaat
Orde houden in het vo en mbo Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Oriëntatie op leidinggeven Post-hbo-cursus Bewijs van deelname
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Pedagogisch Didactisch Diploma Cursus Certificaat
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post-hbo-opleiding Getuigschrift
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus Deelnamecertificaat
Perspectieven op beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Positive Behavior Support opleidingen Cursus Bewijs van deelname
Practitioner Beeldbegeleiding Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Rekencoördinator Post-hbo-opleiding Certificaat
Rekendocent Gevorderd-Expert Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Rekenen in het vo en mbo Cursus Bewijs van deelname
Rekenen met strookmodellen Cursus Deelnamecertificaat
Schakeljaar Anderstaligen TaaleNT2 Cursus
Schakeltraject docent wiskunde Post-hbo-cursus Certificaat
Scholing tot rekenbevoegdheid Cursus Certificaat
Schoolopleider/Expertcoach Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Schrijfproblemen bij kinderen Cursus Bewijs van deelname
Specialist Jonge Kind Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post-hbo-opleiding Certificaat
Spelend leren Cursus Deelnamecertificaat
Taalcoördinator Post-hbo-opleiding Certificaat
TaaleNT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus Bewijs van deelname
Teamleider vo Post-hbo-opleiding Post-hbo-certificaat
Tweedegraads vakgericht maatwerk opleidingstraject Deeltijdopleiding Bachelor
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus Bewijs van deelname
Uiterlijke Verzorging voor VMBO Docenten Post-hbo-opleiding Certificaat
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post-hbo-opleiding Diploma van de Stichting Post-HBO Nederland
VMBO Dienstverlening en Producten Post-hbo-cursus Certificaat
VMBO PIE losse modules Post-hbo-opleiding Certificaat
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Mastermodule Certificaat
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus Bewijs van deelname
Vvto coordinator Cursus Certificaat