Verfijn resultaten

  • Interessegebied

  • Studievorm

  • Looptijd

  • Locatie

  • -

Filteren

Opleidingen en cursussen

108 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Autismecoach Post - hbo 6 maanden-1 jaar
B2 C1 Traject Cursus / Module 0-6 maanden
Basiscursus coachen Cursus / Module 0-6 maanden
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus / Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus / Module 0-6 maanden
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Bijscholing vmbo-docent Uiterlijke Verzorging Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Change agent en ondernemend leren Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Change agent in het onderwijs Post - hbo 6 maanden-1 jaar
CLIL en taal professionalisering voor het hoger onderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Connect Klanken/Letters en Connect Woordherkenning (po/so) Cursus / Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen/Ralfi Cursus / Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post - hbo 1-2 jaar
De les geschiedenis Cursus / Module 0-6 maanden
De professionele vaksectie in ontwikkeling Cursus / Module 0-6 maanden
De startende leraar (primair of speciaal onderwijs) Cursus / Module 0-6 maanden
Didactisch Coachen Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus / Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Effectief schrijfonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus / Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus / Module 0-6 maanden
Excelleren in leiderschap Post - hbo 0-6 maanden
Expertcoach Mediaopvoeding Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Expertdocent Burgerschap Cursus / Module 1-2 jaar
Gedragscoach in de school Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Gedragsproblemen in de school Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Grip op jouw klas Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post - hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post - hbo 1-2 jaar
Instructeur/ Onderwijsondersteuner so, vo en bve Cursus / Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Kleuters: van thema's tot letters Cursus / Module 0-6 maanden
Leesbegrip in thema's Cursus / Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Leraar4Life Cursus / Module 0-6 maanden
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden-1 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde Bachelor 2-4 jaar
LIST vloeiend lezen Cursus / Module 0-6 maanden
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs losse modules Cursus / Module 0-6 maanden
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master 2-4 jaar
Master Learning and Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning and Innovation - losse modules Cursus / Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master 1-2 jaar
Motiverend leesonderwijs in mbo Post - hbo 0-6 maanden
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Associate degree 1-2 jaar
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus / Module 0-6 maanden
Opbrengstgericht werken Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus / Module 0-6 maanden
Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus / Module 0-6 maanden
Oriëntatie op leidinggeven Post - hbo 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post - hbo 0-6 maanden
Pedagogisch Didactisch Diploma Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post - hbo 1-2 jaar
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus / Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijs en Arbeid Cursus / Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijsleerwetenschappen Cursus / Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post - hbo 1-2 jaar
Professionaliseringstraject vmbo Produceren, Installeren en Energie Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Rekencoördinator Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Rekenen in het vo en mbo Cursus / Module 0-6 maanden
Rekenen met strookmodellen Cursus / Module 0-6 maanden
Schakeljaar Anderstaligen NT2 hbo Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Schakeljaar voor anderstaligen wo Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Schoolopleider/Expertcoach Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Schrijfproblemen bij kinderen Cursus / Module 0-6 maanden
Specialist Jonge Kind Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School Post - hbo
Taalcoördinator Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Teamleider vo Post - hbo 6 maanden-1 jaar
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus / Module 0-6 maanden
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post - hbo 1-2 jaar
Vmbo Dienstverlening en Producten Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Voorbereidingsjaar VAVO Cursus / Module 6 maanden-1 jaar
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Cursus / Module 0-6 maanden
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus / Module 0-6 maanden
Vvto coordinator Cursus / Module 0-6 maanden
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post - hbo 6 maanden-1 jaar