C in de avond

Jeugd- en gezinsprofessional en/of herregistratie

Bekijk welke studiemogelijkheden jij hebt

Het werkveld vraagt voor een aantal functies registratie in het kwaliteitsregister Jeugd SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Met beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd laat je cliënten en je werkgever zien wat je waard bent: vakbekwaam en je werkt continu aan je professionele ontwikkeling.

Wij bieden aanvullende scholing die jou kan helpen om aan de voorwaarden voor (her)registratie te kunnen voldoen. 

Aanvullende scholing

Je werkt niet (meer) in de jeugdhulp of jeugdbescherming, je hebt een afgeronde hbo-hsao opleiding  (hbo Pedagogiek met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, MWD, SPH, CMV of een van de voorlopers inrichtingswerk hbo-J) en je diploma is ouder dan 5 jaar.


Op basis van je opleiding en ervaring volg je een aanvullende scholing van maximaal 45 EC. Deze aanvullende scholing wordt aangeboden in de vorm van de Post-hbo cursus Jeugd- en Gezinsprofessional die uit twee modules bestaat. Deze modules zijn los te volgen of tezamen. Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek waarin wordt vastgesteld welke modules voor jou passend en noodzakelijk  zijn om in aanmerking te komen voor de beroepsregistratie. In sommige gevallen wordt tijdens het intakegesprek geadviseerd om een EVC-procedure te volgen. waaruit mogelijk een bij- en nascholingsadvies volgt voor de te volgen modules. Een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) toetst jouw vaardigheden aan het profiel van de jeugd- en gezinsprofessional. Wij werken hiervoor samen met EVC-aanbieder Libereaux.

Volg je de opleiding Sociaal Werk profiel Zorg of profiel Welzijn en Samenleving, of heb je een diploma van een van deze opleidingen? Dan geldt voor jou een aanvullende eis voor beroepsregistratie. 

Er zijn twee mogelijkheden

1. Als je nu nog studeert, kun je tijdens je studie kiezen voor het volgen van een minor of module van het profiel Jeugd in de vrije keuzeruimte. Aanvullend volg je de module van 15 EC uit de Post-hbo-cursus Jeugd- en Gezinsprofessional.

2. Je hebt het diploma Social Work al behaald, maar zonder keuzeonderdelen of extra scholing op het gebied van Jeugd? Dan volg je beide modules van samen 45 EC van de Post-hbo-cursus Jeugd- en Gezinsprofessional. 

Heb jij de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd afgerond? Dan kun je je in het SKJ-register laten registreren.

Onderwijsprogramma

Aanvullende scholing wordt aangeboden in de vorm van de Post-hbo-cursus Jeugd- en Gezinsprofessional, die uit twee modules bestaat. Het onderwijsprogramma van deze Post-hbo is gebaseerd op het werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van de cursus. Het programma is gebaseerd op actuele thema’s uit het werkveld van de Jeugd- en Gezinsprofessional.

Module  EC  Duur  Kosten 
Jeugd- en gezinsprofessional: Interveniëren en regie bij complexe situaties  30 EC  Half jaar  € 2.850,- 
Jeugd- en gezinsprofessional: Positionering binnen de maatschappelijke context  15 EC  Half jaar  € 1.425,- 

De aanvullende scholing Jeugd- en Gezinsprofessional van Windesheim voldoet aan de voorwaarden van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Post-hbo-cursus versneld volgen?

In een aantal gevallen is het mogelijk om beide modules in een halfjaar te volgen. Dit is geschikt voor professionals die al langer in de jeugdzorg werken en eerdere (na)scholing in de jeugdcontext hebben gedaan. In het intakegesprek worden de individuele mogelijkheden besproken. 

Wil jij hiervoor in aanmerking komen, mail dan naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl. o.v.v. Post-hbo-cursus versneld volgen.

De cursus in het kader van herregistratie

De modules uit de Post-hbo-cursus Jeugd- en gezinsprofessional zijn ook te volgen in het kader van herregistratie. De actuele thema’s in de modules sluiten aan op het werk van de Jeugd- en Gezinsprofessional en het onderwijsprogramma biedt de mogelijkheid om samen met andere professionals deze (verder) te verdiepen. De modules leveren punten op voor herregistratie - mits deze zijn geaccrediteerd door het SKJ.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt minimaal een afgeronde hbo-hsao opleiding en je bent werkzaam of loopt stage binnen de jeugdcontext. Met een mbo-4 opleiding kun je niet in aanmerking komen voor een SKJ-registratie. 

Meer informatie nodig?

Mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl o.v.v. Jeugd- en Gezinsprofessional.

Aanmelden?

Aanmelden voor een van deze twee modules kan via de opleidingspagina's:

Jeugd- en gezinsprofessional: Interveniëren en regie bij complexe situaties

Jeugd- en gezinsprofessional: Positionering binnen de maatschappelijke context

Of mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl.

Start Post-hbo-cursus

  • Februari 2020
  • Lesdag woensdag: 09.30 - 17.00 uur
  • September 2020
    Lesdag maandag 09.30 - 17.00 uur
  • Februari 2021
    Lesdag woensdag 09.30 - 17.00 uur

Kom naar de open avond

Wij nodigen je van harte uit om naar de open avond te komen. Tijdens deze avond wordt er voorlichting gegeven door projectleider Saskia Mudde en worden al je vragen beantwoord. 

Meld je aan