Deeltijd studies, duale opleidingen en post-hbo opleidingen. Theologie. Hogeschool Windesheim.

Flexibel Modulair Onderwijs

Bepaal zelf waar je studeert, hoe en wanneer

Je wilt je persoonlijk en professioneel ontwikkelen in een vorm die past bij jouw situatie. Met merkbaar resultaat voor jezelf en je omgeving. Windesheim biedt flexibel modulair onderwijs aan.

Bekijk het flexibel modulaire aanbod

Bewegen en Sport

Master Psychomotorische Therapie (Calo)
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (Calo)
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo)

Educatie

Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek)

Theologie

Godsdienst-Pastoraal werk 

Leiderschap en Management

Bachelor Bedrijfskunde

Techniek en ICT

Technische Bedrijfskunde AD
HBO-ICT
Technische Bedrijfskunde

Gezondheid en Welzijn

Sociaal Werk in de Zorg (Associate degree) (Zwolle)
Pedagogiek en Management (PMK) (Zwolle)
Social Work (Almere)*
Social Work (Zwolle)*
Verpleegkunde (Zwolle)
Verpleegkunde (Almere)
* Per september 2017 zijn de drie opleidingen Maatschappelijke Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samengevoegd in een nieuwe opleiding ‘Social Work’.

Ook andere opleidingen van Windesheim kennen flexibele vormen en de mogelijkheid om onderdelen los te volgen. Kijk bij de opleidingen en thema’s die je interesseren of informeer bij de opleidingscoördinator.

Losse modules

Met flexibel modulair onderwijs heb je de ruimte om te bepalen op welk moment je studeert, hoe en waaraan. Je hebt de keuze om een hele deeltijdopleiding te volgen, maar per opleiding zullen op termijn ook een of meerdere modulen los te volgen zijn als zelfstandige cursus. Je kunt je opleiding als het ware opdelen en volgen als een reeks losse modulen. Je kunt ze ook ‘stapelen’ en aanvullen tot een volledige opleiding. Je kunt versnellen en vertragen. Er zijn meerdere routes die naar studiesucces en een certificaat of diploma leiden. De studie richt zich naar jouw keuzes. Zo kun je je studie, werk en privéleven succesvol combineren.

Persoonlijk en op maat

Je volgt individueel of als groep onderdelen van modules. Je leert en studeert daarbij op verschillende manieren: tijdens colleges, in projecten of online, zelfstandig of in direct contact met een docent en andere cursisten. Thuis, op de campus en vooral ook op het werk. Want je leert nergens meer en beter dan door toepassing van nieuwe kennis en inzichten in je eigen werk. Ook in de toetsing zijn keuzes mogelijk in tijd en vorm. Zo is er ruimte om bestaande plannen en producten uit je dagelijkse praktijk in te brengen als bewijsstuk van je kunnen. Onze docenten begeleiden je bij dit alles persoonlijk en op maat.

Co-creatie met regionale organisaties

Elke opleiding en module is een co-creatie van Windesheim met regionale partners in het werkveld. De inhoud wordt in continue dialoog actueel gehouden. Ook houden we rekening met wat jij als professional aan vakkennis en ervaring meebrengt. Via assessments kun je dit toetsen en ‘afvinken’. Zo kun je je volledig richten op nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, waarmee je van grotere waarde wordt voor je omgeving. Zowel op het werk als thuis.

Certificaten of een volledig diploma

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Als je besluit om door te studeren en je hebt alle modules van de opleiding succesvol afgerond, dan krijg je een volledig hbo-diploma.