C in de avond

Student aan het woord

Lees hieronder waarom Jannita van Essen, assistent accountant, gekozen heeft voor de opleiding Accountancy MKB.

Je pakt al snel de rol van mkb adviseur op

"Ik werk als assistent-accountant in de samenstelpraktijk bij een middelgroot accountantskantoor, waar ik inmiddels al enige jaren werkervaring heb opgedaan. Om mijzelf verder te kunnen Jannita van Essenontwikkelen in mijn huidige functie, heb ik gekozen voor de opleiding Accountancy MKB. De keuze voor Windesheim was voor mij snel gemaakt. Ik heb in het verleden de duale bacheloropleiding Accountancy bij Windesheim gevolgd. Ik kijk hier met veel plezier op terug, niet in het minst om de nauwe betrokkenheid van de docenten bij je studie en je ontwikkeling. De vakken die mij in de opleiding Accountancy MKB het meest aanspreken zijn risicogericht samenstellen, belastingrecht en advisering 'bedrijfsoverdracht'. Dit zijn de vakken, waar ik dagelijks in mijn functie van assistent-accountant mee te maken heb en waar ik veel van opsteek. Wat je kunt bereiken met de opleiding Accountancy MKB is het leren naast je klant te staan, ze te helpen op verschillende vaktechnische gebieden, en ze ook professioneel van advies te kunnen dienen. Door deze opleiding te volgen, leer je de rol van mkb adviseur aan te nemen. Deze kennis zal bijdragen in je ontwikkeling tot accountant."

Jannita van Essen, student Accountancy MKB