Man die naar je lacht

Taalondersteuning anderstaligen

Is Nederlands niet je moedertaal en ervaar je daardoor problemen met studeren? Maak dan gebruik van extra taal- en studiebegeleiding.

Als Nederlands niet je moedertaal is en je ervaart daardoor problemen met studeren, dan kun je gebruik maken van extra taal- en studiebegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit een aantal individuele lessen die op jouw leervraag worden aangepast. Als je hier gebruik van wilt maken, krijg je eerst een intakegesprek. In dit gesprek kijken we samen naar wat je nodig hebt en spreken we het begeleidingstraject met je af.

Korter dan vijf jaar in Nederland?

Ben je korter dan vijf jaar in Nederland en heb je een taalachterstand in de Nederlandse taal? Dan mag je wat langer doen over je tentamen. Je mag daarnaast een woordenboek gebruiken. Vraag hiervoor een pasje aan bij de decaan. Bij tentamens heb je dit pasje bij de hand en kun je het zo nodig laten zien.

Vluchtelingstudenten

Onze ervaring is dat vluchtelingstudenten naast problemen met taal en cultuur ook andere problemen kunnen hebben, bijvoorbeeld:

  • Je hebt nog geen verblijfsvergunning en je kunt daardoor niet stage lopen
  • Je moet je melden bij de vreemdelingenpolitie op een tijdstip dat je werkgroep vergadert of dat je een tentamen hebt
  • Je voelt je somber of zelfs depressief
  • Je hebt last van bepaalde angsten

We bieden je daarom speciale begeleiding. Je kunt voor al je vragen of problemen terecht bij het Studiesuccescentrum. Zo helpen we je met wet- en regelgeving, financiën en voorzieningen, begeleiding, het gebruik van hulpmiddelen en het leggen van contacten met afdelingen binnen instellingen buiten Windesheim.

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen? Neem contact op met het Windesheim Informatiecentrum.