Rechten en plichten

We hebben een studentstatuut. Hierin kun je lezen wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Je vindt het studentstatuut en de onderwijs- en examenregeling (OER) van al onze opleidingen op deze pagina.