Mensen die buiten op het gras zitten

Theologische verdieping in de praktijk 1 en 2

Module van de bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk en de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Wil jij je voorbereiden op een loopbaan in de kerk en daarbij jouw kennis vergroten over Bijbel en Theologie? Dan is de module Theologie verdieping in de praktijk 1 en 2 wat voor jou.

De module Theologische verdieping in de praktijk in het kort

In de Minors Theologische Verdieping 1 en 2 (samen 30 ec) komen studenten in aanraking met zes theologische disciplines, die vanuit een christelijk en kerkelijk referentiekader worden aangeboden. De modules in elk van de Minors hebben een onderlinge samenhang. In TV 1 staat de uitleg en de theologie van de Bijbel centraal; in TV 2 ligt de focus op de meer theologische disciplines.

Bij hermeneutiek leren studenten over de mogelijke manieren waarop de Bijbel kan worden uitgelegd en oefenen zij met de exegese van bijbelgedeelten. In de beide modules over de bijbelse theologie raken studenten bekend met de hoofdlijnen van de boodschap van respectievelijk het Oude en het Nieuwe Testament.
Met betrekking tot de Systematische Theologie worden studenten ingeleid in enkele methoden die in de Theologie worden gehanteerd en in een aantal hoofdthema’s uit de encyclopedie van de Theologie. Ten aanzien van de Kerkgeschiedenis wordt de grote lijn van de geschiedenis geschetst en is er aandacht voor enkele scharniermomenten. Beroepsethiek focust op het handelen van de kerkelijk werker, c.q. predikant-voorganger, in het kader van diens beroepsuitoefening.

Studieprogramma

In minor TV1 (15 ec) ga je aan de slag met Hermeneutiek en theologie van het Oude- en Nieuwe Testament. In minor TV2 (15 ec) werk je aan systematische theologie, kerkgeschiedenis en beroepsethiek.

Voor wie

Deze module is voor studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in de kerk. Voor registratie in het register van Kerkelijk Werker in de PKN zijn deze minors verplicht, evenals voor wie zich voorbereid op het predikantschap bij de Unie van Baptistengemeenten aangesloten gemeenten of bij de Molukse Evangelische Kerk. Ook is deze module geschikt voor GL-studenten die zich willen verdiepen in Bijbel en Theologie. Daarnaast hebben deze minors veel te bieden voor wie theologisch geïnteresseerd is.

 Praktische informatie

Start Jaarlijks per februari
Studievorm Module binnen de bachelor Godsdienst Pastoraal Werk en Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing
Studieduur 16 weken
Lesdagen en lestijden Woensdag van 13.30 - 20.30 uur
Studiebelasting 15 EC per minor (30 EC totaal)
Toelating Je beschikt over een relevante vooropleiding (of hiermee aantoonbare verwante competenties) op het gebied van Godsdienst-Pastoraal Werk of Godsdienst en Levensbeschouwing
Kosten € 1425,-
Inschrijven Je kunt je vanaf dinsdag 5 maart inschrijven voor deze module.
Certificering Ja, de deelnemer ontvangt een certificaat van Windesheim
Locatie Windesheim, Zwolle
Contact Huib Zegwaart
Voorwaarden
Bij inschrijving voor een cursus of module van Windesheim zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden er bij inschrijving voor een module aanvullende voorwaarden