Mensen die buiten op het gras zitten

Levensbeschouwelijke presentie

Module van de bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk en de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Wil jij vanuit presentie attitude een zingevings- en/of levensbeschouwelijk verdiepende bijdrage leveren in maatschappelijke contexten? Dan is de module Levensbeschouwelijke presentie iets voor jou.

De module Levensbeschouwelijke presentie in het kort

De module behandelt de volgende thema’s: 'zinvolle betrekkingen aangaan in een complexe context', 'betekenisgericht werken in context' en 'de rol van de professional".

Voor wie

Levensbeschouwelijke presentie is een verdiepende module voor professionals die vanuit de presentie attitude een zingevings-en/of levensbeschouwelijk verdiepende bijdrage willen leveren aan het welzijn van mensen binnen diverse maatschappelijke, buurt- en zorgcontexten. Hierbij kun je denken aan participatie- of buurtgericht werk, vluchtelingenwerk, zorg, bedrijfsleven, jeugdzorg of geestelijke verzorging. Binnen deze contexten kun je als professional werkzaam zijn als geestelijk verzorger, pastorale begeleider, sociaal-agoog, zingevingsconsulent, reli-ondernemer e.d. Het thema levensbeschouwelijke presentie is echter ook een geschikte optie voor leraren godsdienst levensbeschouwing.

Praktische informatie

Startdatum Ieder jaar september
Studievorm Module binnen de bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk en de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing.
Studieduur Acht weken
Lesdag(en) en tijden Woensdag van 13.30 tot 20.30 uur
Studiebelasting 15 EC
Toelating

Je beschikt over een relevante vooropleiding (of hiermee aantoonbare verwante competenties), bijvoorbeeld op het gebied van Godsdienst-Pastoraal Werk, Godsdienst en Levensbeschouwing, Social Work of Toegepaste Gerontologie.

Kosten

De kosten voor de module bedragen €1425,- (exclusief BTW). Op de pagina financieringsmogelijkheden vind je meer informatie over tegemoetkomingen en financieringsmogelijkheden. 

Certificering Je ontvangt een certificaat van Windesheim
Locatie  Windesheim, Zwolle 
Inschrijven Je kunt je inschrijven voor de gehele bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk of de gehele Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing op de inschrijfpagina's van beide opleidingen.
Voorwaarden
Bij inschrijving voor een cursus of module van Windesheim zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden er bij inschrijving voor een module aanvullende voorwaarden