Mensen die buiten op het gras zitten

Mensen verbinden in viering en gesprek

Module van de bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk en de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Wil je je ontwikkelen tot levensbeschouwelijk agogisch werker in een kerkelijke organisatie, zorginstelling of in het onderwijs? Dan is de module Mensen verbinden in viering en gesprek iets voor jou. Je leert mensen in een pluriforme context te verbinden.

De module Mensen verbinden in viering en gesprek in het kort

In de module leer je mensen in viering en gesprek samen te brengen en hen te ondersteunen bij levensthema’s in een levensbeschouwelijk pluriforme context. Je (her)kent de belangrijkste kenmerken en bronnen van relevante religies en levensbeschouwingen in de levens en gedragingen van mensen. Verschillen die hieruit voortvloeien weet je door gesprekken, rituelen en/of vieringen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar niet opheffen, maar onderling versterken.

Studieprogramma

De module bestaat uit de volgende leeruitkomsten:

Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit (10 EC)

Als professional laat je zien dat je (religieuze en/of levensbeschouwelijke) verschillen tussen mensen waarneemt. Bij het tegemoet treden van deze verschillen ben je je bewust van je oordeel en weet je dit op te schorten. Om respectvol aan te sluiten op anderen, gebruik je je kennis (op hoofdlijnen) van begrippen als religie, godsdienst en levensbeschouwing, de bronnen van de vijf wereldgodsdiensten en het verstaan van deze bronnen in de tijd. Je weet het belang van deze kennis voor mensen te duiden. Je benoemt je persoonlijke en professionele positie binnen het religieus en/of levensbeschouwelijk pluriforme werkveld.

Vormgeven aan rituelen en vieringen (10 EC)

Rituelen vormen een integraal onderdeel van menselijke zingevingsprocessen. Vanuit deze gedachte geef je samen met anderen vorm aan een eenvoudige viering die je ook uitvoert. Je maakt bewuste keuzes over de vorm en inhoud en houdt rekening met de betekenis van een viering of ritueel in de religieuze en/of levensbeschouwelijke pluriforme context van zowel individuele mensen als georganiseerde contexten. Je benoemt je eigen spirituele en professionele positie bij vieringen en rituelen.

Levensbeschouwelijk communiceren (10 EC)

Je gebruikt taal om de verschillende (religieuze en/of levensbeschouwelijke) standpunten/zienswijzen van mensen met elkaar te verbinden. Je past de basisprincipes (luister- en gespreksvaardigheden) toe van een begeleidend of levensbeschouwelijk gesprek, zoals vragen, parafraseren, reflecteren van gevoel, concretiseren, samenvatten, empathie, congruentie en een aanvaardende houding. Uit je taalgebruik blijkt dat je belangrijke verschijningsvormen van religieuze- en levensbeschouwelijke stromingen en hun plaats en betekenis in de Nederlandse samenleving en in het leven van mensen herkent. Je benoemt welke communicatieve vaardigheden je al beheerst en welke je nog verder wilt ontwikkelen.

Ter ondersteuning voor het behalen van de leeruitkomst kun je bijvoorbeeld arrangementen volgen als Ritueellab, Gespreksvoering, Pluraliteit en Dialoog.

Voor wie

De module is voor mensen die willen werken als levensbeschouwelijk agogisch werkers binnen kerkelijke organisaties, zorginstellingen of binnen het onderwijs. Als je al werkzaam bent in dit gebied kan de module bijdragen om mensen in een pluriforme context te verbinden.

Praktische informatie

Startdatum Ieder jaar september
Studievorm Module van de bacheloropleiding HBO-Theologie en de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing
Studieduur Zes maanden
Lesdag(en) en tijden Maandag van 13.30 tot 20.30 uur
Studiebelasting 30 EC
Toelating Je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-niveau 4 diploma en een geschikte werkstageplek voor het uitvoeren van de praktijkopdracht.
Kosten

De kosten voor de module bedragen €2850,- (exclusief BTW). Op de pagina financieringsmogelijkheden vind je meer informatie over tegemoetkomingen en financieringsmogelijkheden, zoals het Levenlanglerenkrediet en praktijkleren. 

Inschrijven Wil je je inschrijven voor de module Mensen verbinden in viering en gesprek? Maak gebruik van de blauwe button onder aan deze pagina en schrijf je direct online in. Je kunt je inschrijven voor de gehele bacheloropleiding HBO-Theologie of de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing op de inschrijfpagina van deze opleidingen. 
Certificering Je ontvangt een certificaat van Windesheim, opleiding Theologie en Levensbeschouwing
Locatie  Windesheim, Zwolle 
Voorwaarden Bij inschrijving voor een cursus of module van Windesheim zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden er bij inschrijving voor een module aanvullende voorwaarden