Twee professionals die met elkaar praten

Tweede jaar en verder

Je bouwt je basisvaardigheden verder uit. Je loopt vaak stage en kiest minors, waarmee je zelf bepaalt waarover jij meer wilt weten.

Specialisatie (niveau 2)

Je hebt in het tweede jaar gekozen voor de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing en gaat je steeds meer specialiseren in deze richting. Vooral de praktijk voert de boventoon. En daar heb jij zelf voor een belangrijk deel de regie in. Jij bepaalt wat je wilt leren, wat je wilt doen en hoe je dat gaat aanpakken. Uiteraard krijg je de ondersteuning die je nodig hebt. Deze fase bestaat uit 60 ECTS.

Colleges, stages en praktijkopdrachten

Je voert discussies met medestudenten en docenten over diverse onderwerpen. Je bestudeert wetenschappelijke teksten en verkent het veld waarin cultuur en godsdienst elkaar ontmoeten. Je maakt verschillende opdrachten waarin je laat zien wat je hebt geleerd. Zo maak je bijvoorbeeld een lessenserie voor het middelbaar onderwijs over het thema ‘zingevingen en levensloop’.

Vakken in het tweede en derde jaar

Vieren in school

Je leert een viering opzetten passend bij de populatie en identiteit van de school.

Vakdidactiek Je verwerft kennis en inzicht ten aanzien van pedagogisch/didactisch handelen bij het ontwikkelen en geven van lessen godsdienst en levensbeschouwing. 

Leerling in culturele context

Achter elke leerling bevindt zich een persoon met persoonlijke en vaak complexe leefwereld(en). Docenten godsdienst en levensbeschouwing moeten hun leerlingen gevoelig maken voor de eigen leefwereld en die van anderen. In dit vak gaat het daarom om het vertalen van de levensbeschouwelijke context naar de leefwereld van de leerling en de levensbeschouwelijke complexiteit waartoe de leerling zich moet verhouden om tot samenleven te kunnen komen.  

Spirituele ontwikkeling               
Met name de spirituele en religieuze ontwikkeling van de mens staat centraal, van kindertijd tot volwassenheid. Deze menselijke ontwikkeling wordt verkend vanuit verschillende ontwikkelingstheorieën en spirituele en religieuze thema’s.

Geef kleur aan je studie met minors

In het derde en vierde jaar van de opleiding kies je een verbredende en verdiepende minor. Zo geef je meer verdieping aan je studie.

Minors binnen de opleiding

Wil je theologisch meer verdieping hebben of wil je liever werken als ondernemer, gerelateerd aan het onderwijs? Dan kun je hiervoor speciale minors volgen. We bieden de volgende minors aan:

- Levensbeschouwelijke presentie
- Theologische verdieping in de praktijk
- Zelfstudie literatuur
- Baptisten
- Kerk in uitvoering
- Molukse theorie en praktijk
- Levensbeschouwelijk ondernemerschap

Minors van andere opleidingen

Je kunt ook een minor bij een andere opleiding volgen om je te specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan minors als:

- Drama
- Veiligheid en sociale cohesie
- Zelfstandig ondernemerschap
- ICT
- Journalistiek

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Premaster

In plaats van een minor kun je ook een premaster volgen. Daarin maak je kennis met een wetenschappelijke manier van denken en leer je onderzoek doen. Door het volgen van een Stageles in voortgezet onderwijspremaster kun je in veel gevallen na je afstuderen direct doorstromen naar een universitaire masteropleiding.

Afstuderen

In het laatste halfjaar van je studie studeer je af. Je loopt stage en voert een onderzoek uit waarover je je bachelorscriptie schrijft. Voorbeelden van onderwerpen: Welke schoolviering past bij jongeren én de identiteit van de school? Welke lesvormen zijn effectief bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel?

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, heb je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid en mag je jezelf Bachelor of Education noemen.