Twee professionals die met elkaar praten

Toelating

Heb je een havo-, vwo- of mbo-diploma? Dan mag je de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing volgen (deeltijd).

Toelatingsvoorwaarden

Je bent toelaatbaar tot de deeltijd Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing met een havo- of vwo-diploma. Ook een mbo-diploma, niveau 4 (middenkader of specialistenopleiding) geeft toelating. Afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende. Op deze pagina vind je meer informatie over de toelatingseisen voor mbo.

Instromen in februari

Het is mogelijk om in februari (aanmelden vóór 31 januari) met de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing te beginnen. De februari-start van onze opleidingen is nadrukkelijk gericht op studenten die wegens werkervaring of vrijstellingen de studie flexibel gaan volgen, middels een aangepaste of verkorte studieroute. De februari-start van de opleiding wordt studenten die de studie regulier gaan volgen  zeer sterk ontraden, omdat er per februari geen nieuwe groep start. Neem voor een gesprek hierover via het Windesheim Informatiecentrum tijdig contact op met de opleiding: info@windesheim.nl of tel. 0900 - 8899.

Intake

We vinden het van belang dat de studie die je kiest bij jou en je persoonlijke situatie past. Starten met een opleiding betekent bijvoorbeeld vaak dat je werk, privéleven en een studie intensief gaat combineren. Het is goed vooraf stil te staan bij de impact. Het intakegesprek steunt je bij het nemen van een bewust besluit over je start met de opleiding. We nemen onder meer de tijd om met je te spreken over jou als persoon, je verwachtingen en behoeften, en je match met de opleiding.  

Hoe de intake werkt  

Wanneer je je via Studielink aanmeldt, ontvang je van ons een mail over het intaketraject. Vervolgens nemen wij contact met je op voor een intakegesprek over onder meer je motivatie, studievaardigheden en werkervaring. Ook de mogelijkheid voor (aan te vragen) vrijstellingen komen aan bod. De intake geeft je een indicatie van je mogelijkheden en eventuele knel- of aandachtspunten om de opleiding succesvol te doorlopen. Het gesprek vormt de basis voor de overeenkomst die je samen aangaat over de invulling van de opleiding. Let op: een positieve intake leidt niet tot vrijstelling van wettelijke toelatingseisen en is geen vervanger voor eventuele toelatingsonderzoeken of –toetsen, zoals de 21+ toets. Kijk op de pagina Inschrijven voor algemene informatie over toelating en inschrijving.

Studiekeuzecheck voor start in februari 2019

Start je in februari 2019 met deze opleiding dan is de intake tevens de verplichte studiekeuzecheck.

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek doen. Haal je de toets, dan ben je toelaatbaar tot jouw uitgekozen hbo-studie. Naast de algemene toets is er ook een aanvullende toets speciaal voor deze opleiding.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek en de aanvullende toets

Aanvullende eisen 21+ toelatingsonderzoek

Naast de algemene toets krijg je een gesprek op de opleiding. In het gesprek gaan we onder andere in op jouw motivatie. Dit gesprek vindt niet plaats op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek. Alleen indien de resultaten van het algemene deel daar aanleiding toe geven, ontvang je bericht dat je een afspraak kunt maken voor het gesprek.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Kun je daarnaast aantonen dat je de Nederlandse taal goed beheerst met een diploma NTII? Ook dan ben je van harte welkom op de opleiding.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma

Vrijstellingen

Het verlenen van vrijstellingen kan bestaan uit:

  1. het erkennen van diploma’s, getuigschriften en certificaten, en/of
  2. het erkennen van relevante werkervaring

Je kunt eventuele vrijstellingen aanvragen na jouw inschrijving bij Studielink. Dit doe je door een individueel verzoek tot vrijstelling in te dienen bij de examencommissie van de opleiding. Het is niet mogelijk om op voorhand uitspraken te doen over toekenning van vrijstellingen.