Twee professionals die met elkaar praten

Praktijk

Je leert veel van de praktijk. Je loopt stage en werkt aan opdrachten op je stageplek en andere plekken.

Stages

In het tweede en derde jaar van de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing loop je minimaal een dag in de week stage in het onderwijs. In het vierde jaar studeer je af met een afstudeerstage. Je staat dan een aantal dagdelen per week zelfstandig voor de klas.

Welke mogelijkheden zijn er?

Voor het invullen van je stage zijn vele voorbeelden te noemen. We noemen er een aantal die goed aansluiten bij de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing:

  • Een viering of ritueel vormgeven 
  • Inspirerende lessen ontwerpen en uitvoeren
  • Bijdrage leveren aan onderhoud en ontwikkeling van de schoolidentiteit
  • Leerplan ontwerpen
  • Een excursie organiseren en leiden

Praktijkopdrachten

Je voert samen met je medestudenten een aantal praktijkopdrachten uit, zoals het ontwikkelen van een lessenserie voor het middelbaar onderwijs over het thema ‘zingeving en levensloop’. Of je bedenkt en organiseert een viering voor leerlingen op een vmbo-school.