Twee professionals die met elkaar praten

Na de opleiding

Je hebt nu een tweedegraads bevoegdheid om les te geven in het vmbo, de onderbouw van het havo en vwo en in het mbo.

Groeiende vraag naar bevoegde leraren

De vraag naar bevoegde leraren godsdienst en levensbeschouwing groeit op dit moment. Omdat het vak godsdienst inmiddels een examenvak is op het havo en vwo, zijn godsdienstleraren meer dan welkom in het voortgezet onderwijs. Daarnaast staan thema’s als ‘identiteit’ en ‘burgerschap’ hoog op de agenda van onderwijsorganisaties. Thema’s waarin je na jouw opleiding expert bent.

Verder studeren?

Met je hbo-diploma kun je een masteropleiding volgen aan een universiteit, bijvoorbeeld Theologie. In het tweede deel van de lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing kun je in plaats van een minor ook een premaster volgen. Je kunt dan in veel gevallen na het afstuderen direct doorstromen naar een universitaire master aan de VU of de PThU. Je hoeft dan geen extra schakelprogramma te volgen.

Master Leraar Godsdienst

Met je hbo-diploma op zak kun je doorstromen naar de hbo-master Leraar Godsdienst (eerstegraads) van Windesheim. Hiermee kun je je specialiseren in de geestelijke verzorging op masterniveau én krijg je een extra educatieve aanvulling.

Lees meer over de master Leraar Godsdienst (eerstegraads)

Premaster

Om door te stromen naar een universitaire masteropleiding kun je tijdens de opleiding een premaster volgen. Dit is een speciale minor die voorbereidt op een universitaire masteropleiding. Je kunt ook na afronding van de bacheloropleiding in één jaar het premasterprogramma van een universiteit naar keuze volgen.

Zij-instroomtraject

Heb je bij Windesheim of de Christelijke Hogeschool Ede een hbo-opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW) afgerond en wil je de tweedegraads bevoegdheid voor godsdienstleraar (GL) erbij halen? Of andersom: heb je bij Windesheim of de Christelijke Hogeschool Ede de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing (GL) afgerond en wil je de bevoegdheid tot godsdienstpastoraal werker erbij halen, dan kunnen wij dat aanbieden via een zij-instroomtraject van één studiejaar (rond de 60 ECTS aan studiepunten).

Je moet uitgaan van onderwijsmodules op het gebied van de beroepscompetenties en een verzwaard stagetraject, omdat je juist in de praktijk de competenties zult moeten oefenen en verwerven.

Wanneer je als kerkelijk werker geregistreerd wilt worden bij de PKN, dan zijn er andere eisen. Zo moet je in minimaal twee PKN-gemeenten stage lopen. In dat geval garanderen we niet dat je de opleiding in één jaar kunt afronden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met studieleider Karel Lichtendonk: h.k.lichtendonk@windesheim.nl