Twee professionals die met elkaar praten

Docenten aan het woord

Waarden in ons onderwijs

Docent Karel Lichtendonk daagde zijn collega’s uit – tijdens een lunchvergadering – de waarden die zij in hun onderwijs hooghouden te verbeelden met legosteentjes. Dat leverde gevarieerde beschouwingen op.

Legofiguurtje met wieken en telescoopJoke Bruinsma-de Beer, docent pastoraat

“Dit legofiguurtje kan bewegen: dat wil ik graag door het onderwijs bewerkstelligen. Studenten die in beweging gezet worden, die uiteindelijk gaan vliegen op de wieken die zij toch al hadden. De studenten weten zich veilig in hun leeromgeving (het raam). Misschien wel het belangrijkste vind ik de telescoop waardoor het figuurtje kijkt. Ik zou wensen dat alle studenten goed leren kijken, leren waarnemen, zodat zij pas na rustige waarneming gaan denken en doen.”

Metsje Krol, docent godsdienstpedagogiek

“Een uitdagende opdracht om met lego mijn waarden in het onderwijs uit te beelden.

Het eerste stuk was snel gevonden: een bruine ronde cirkel die voor mij de wereld/aarde moest zijn. In mijn onderwijs wil ik graag de studenten meegeven dat wij deel zijn van een groter geheel. De opvattingen in ons kleine Nederland zijn maar één perspectief. Laat je ook verrijken door andere perspectieven en leer daarin met en van elkaar.

Het tweede stuk waren twee mensen zittend in het midden van de wereld die elkaar aankijken om dit leerproces mogelijk te maken. Je hebt een ander nodig om je te spiegelen en van elkaar te leren. In je eentje red je dat niet. Zoek naar die verbinding!

Het derde element moest gaan over beweging/verandering. Met behulp van legowielen heb ik de wereld in beweging gezet. Een belangrijke waarde voor mij is ook de groei, de verandering die je meemaakt. Als je leert met elkaar, blijf je niet dezelfde persoon – je verandert. Het is niet alleen de persoon die verandert maar ook de wereld om je heen, ook daar moet je in het onderwijs alert op zijn en je toe bepalen.”

San van Eersel, o.a. begeleider curriculumvernieuwing

San van Eersel met legofiguurtjes

“Van verschillende blokjes had ik verschillende figuurtjes gemaakt en die in een kring gezet. De figuurtjes stelden mensen voor. Door elk figuurtje er anders uit te laten zien wilde ik illustreren dat alle mensen verschillend zijn. Ieder mens is uniek. Deze uniciteit en diversiteit zijn van cruciaal belang voor leren en voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Net zo min als we onszelf aan onze haren uit het moeras kunnen trekken, kunnen we onszelf ontwikkelen los van de ander. We hebben de ander nodig en het andere perspectief dat de ander inbrengt om nieuwe inzichten te krijgen, nieuwe ideeën op te doen. Diversiteit is daarmee de hoeksteen voor leren en ontwikkeling.

Diversiteit alléén is echter niet genoeg. Wat ook belangrijk is, is dat deze diversiteit wordt gedeeld. Om aan groei te kunnen bijdragen, moet het andere perspectief wel worden gecommuniceerd en worden eigen gemaakt. De kring symboliseerde dit aspect van interactie. Ik heb zelfs de voorbije ander erbij geplaatst, omdat we ook met de traditie, de mensen die vóór ons leefden te maken hebben.”