Mensen die buiten op het gras zitten

Voor wie

Intervisie missionaire presentie en pastoraat in complexe context is geschikt voor professionals die hun professionaliteit willen ontwikkelen, in aansluiting bij de leefwereld van mensen.

In het bijzonder is deze intervisie geschikt voor professionals werkzaam op het terrein van cultuur, kerk, religie en samenleving. En voor recent afgestudeerde hbo-theologen werkzaam als zzp-er, met een eigen bedrijf of als missionair-presentiewerker in een project.

Student