Mensen die buiten op het gras zitten

Studieprogramma

Intervisie missionaire presentie en pastoraat in complexe context is een kortlopend programma van vijf bijeenkomsten.

De leergroep komt vijf keer op een woensdag bijeen om elkaars professionaliteit verder te ontwikkelen. De bijeenkomsten duren twee uur en vinden plaats op Windesheim, Zwolle.