Mensen die buiten op het gras zitten

Inhoud cursus

Je gaat samen met gelijkgestemden aan de slag met jouw persoonlijke werkproblemen en ontwikkelvragen onder deskundige begeleiding.

Doelstelling

Het doel van deze intervisiebijeenkomsten is om elkaar te helpen om tot oplossingen (in de zin van nieuwe perspectieven en gedragsverandering) te komen. Het begrip 'oplossing' kan dan verschillende inhouden hebben, omdat een oplossing op diverse niveaus te bereiken is (concreet, advies, reflectie).

De begeleide intervisie beoogt het vergroten van eigen deskundigheid en professionaliteit:

  • het problematiseren, analyseren en verhelderen van het professioneel handelen
  • het optimaliseren van de kwaliteit van het persoonlijk beroepsmatig functioneren
  • het vergroten van handelingsmogelijkheden en netwerken ten behoeve van het eigen werk

Leergroep

De begeleide intervisie vindt plaats in een leergroep met maximaal 8 (min of meer) gelijken qua functie-inhoud en -niveau, binnen een vastgestelde structuur, Studentenin een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces.

De leergroep bestaat uit professionals van vergelijkbare werkterreinen op het terrein van religie en samenleving. Iedereen heeft een eerste betrokkenheid bij mensen in kwetsbare situaties of met kwetsbare levensvragen en met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden van betrokkenen.

Begeleiding

Marchien Timmerman begeleidt de intervisiebijeenkomsten. Marchien is docent, supervisor, begeleider missionaire presentie en diaconaat. Ze is werkzaam op Windesheim op de afdeling Theologie en Levensbeschouwing. 

Certificering 

Je ontvangt een certificaat.