Mensen die buiten op het gras zitten

Tweede jaar en verder

Je loopt vaak stage en bouwt je basisvaardigheden verder uit. Je bepaalt zelf waarin jij je wilt specialiseren.

Specialisatie (niveau 2)

Je hebt in het tweede jaar gekozen voor hbo Theologie en gaat je steeds meer specialiseren in deze richting. Vooral de praktijk voert de boventoon. En daar heb jij zelf voor een belangrijk deel de regie in. Jij bepaalt wat je wilt leren, wat je wilt doen en hoe je dat gaat aanpakken. Uiteraard krijg je de ondersteuning die je nodig hebt. Deze fase bestaat uit 60 ECTS.

Stages, colleges en praktijkopdrachten

Je voert met medestudenten opdrachten uit in werkgroepen, volgt colleges en loopt ieder jaar stage. Wat je leert, kun je dus snel toepassen in de praktijk.

Vakken in het tweede en derde jaar
Ritueellab 2  Je leert rituelen en vieringen vorm te geven vanuit de identiteit van de leerplek met behulp van muziek en kunst  

Zorgethiek

Je komt in aanraking met theorievorming rond de begrippen 'verantwoordelijkheid' en 'zorg'. Beide begrippen hebben een belangrijke plaats in het (toekomstige) werkveld van de godsdienst-pastoraal werker. Verder wordt de band verkend tussen religies en levensbeschouwelijke stromingen enerzijds, en de begrippen verantwoordelijkheid en zorg anderzijds. Ten slotte is er aandacht voor de beroepsrol van de godsdienst-pastoraal werker met betrekking tot beide begrippen. Daarbij komt ook het aspect macht aan de orde.

Pastorale vaktheorie  We gaan in op een aantal voor het pastoraat belangrijke psychologische benaderingen en op het stellen van een pastorale diagnose met het oog op adequaat pastoraal handelen. Tevens gaan we in op psychopathologische verschijnselen bij de pastorant.   

Identiteit en organisatie
           

Identiteit staat centraal. Wat is de identiteit, beleden en geleefd, welke praktijken zijn identiteitsbepalend? De opdracht wordt in de praktijk uitgevoerd op basis van de theorie van de waardengedreven organisatie van Richard Barrett. Identiteit hangt nauw samen met waarden en daarmee ook met botsende waarden. De student leert daarom conflicten hanteren en voorkomen. Dat alles zal blijken uit de analyse en het advies.

Kleur je studie met minors

In het derde en vierde jaar van de opleiding kies je een verbredende en verdiepende minor. Zo geef je meer verdieping aan je studie.

Minors binnen de opleiding

Wil je werk maken van je inspiratie in de Evangelie- of Baptistengemeenten, Molukse kerken of het Leger des Heils? Dan kun je hiervoor speciale minors volgen. Hiermee kun je na je opleiding bij één van deze gemeenten of kerken of bij het Leger des Heils als professional werken.

We bieden de volgende minors aan:

- Theologische verdieping in de praktijk
- Zelfstudie literatuur
- Levensbeschouwelijke presentie
- Levensbeschouwelijk ondernemerschap
- Kerk in uitvoering
- Baptisten
- Molukse theorie en praktijk

Minors van andere opleidingen

Je kunt ook een minor bij een andere opleiding volgen om je te specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan minors als:

- Journalistiek
- Veiligheid en sociale cohesie
- Drama
- Zelfstandig ondernemerschap

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Premaster

In plaats van een minor kun je ook een premaster volgen. Daarin maak je kennis met een wetenschappelijke manier van denken en leer je onderzoek doen. Door het volgen van een premaster kun je in veel gevallen na je afstuderen direct doorstromen naar een universitaire masteropleiding.

Stage en afstuderen

In het laatste halfjaar van je studie studeer je af. Je loopt stage en voert een onderzoek uit waarover je je bachelorscriptie schrijft. Voorbeelden van onderwerpen zijn: hoe ziet de leefwereld van kerkelijke jongeren eruit? Hoe zorg je ervoor dat je als geestelijk verzorger zichtbaar bent in de organisatie? Wat betekent aandacht voor ouderen? Wat zijn zingevingsvormen in een stadsklooster? Wat is de meerwaarde van het inzetten van social media onder jongerenwerkers?

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Theology noemen.