Mensen die buiten op het gras zitten

Praktijk

Je leert veel van de praktijk. Je loopt stage en werkt aan opdrachten binnen deze stageplek en andere plekken.

Proeven aan de praktijk

Je kunt al snel laten zien wat je hebt geleerd doordat je al vroeg de praktijk instapt. Je maakt bijvoorbeeld werkopdrachten en verslagen, of je organiseert een catecheseproject voor jongeren.

Stage

In het eerste jaar verken je de praktijk door korte oriënterende stages van circa 72 uren. Vanaf het tweede jaar loop je meer stage in een werkveld waarin jij in de toekomst wilt gaan werken. In het tweede jaar loop je circa 250 uur stage, in jaar drie circa 170 uren en in jaar vier circa 60 uren.

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn vele voorbeelden te noemen bij het invullen van je stage. We noemen er een aantal die goed aansluiten bij de opleiding:

  • Bezoeken van een inloophuis
  • Organiseren van een straatfeest
  • Bekijken van grafschriften op een middeleeuwse begraafplaats 
  • Nieuwe gemeentestructuur ontwerpen
  • Aandachtsmiddag organiseren en uitvoeren
  • Werken in het buitenland bij een opvangcentrum voor weeskinderen
  • Werken bij een stichting die zich bezighoudt met geloofscommunicatie

Afstuderen

In het laatste jaar van de opleiding hbo Theologie studeer je af met een afstudeerstage. Hier houd je je 140 uur mee bezig.

Voorbeelden van onderwerpen: hoe zorg je ervoor dat je als geestelijk verzorger zichtbaar bent in de organisatie? Hoe ziet de leefwereld van kerkelijke jongeren eruit? Na je afstuderen ben je in het bezit van het diploma hbo Theologie.