Mensen die buiten op het gras zitten

Oud-studenten aan het woord

'Met heel ons hart'

Hoe hebben oud-studenten de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk ervaren? Lees het verhaal.

"Het is volbracht, ons diploma op zak. Een gemêleerd gezelschap, man versus vrouw, jong versus wat ouder, zonder twijfel gelovend in een God versus zoekend naar een God.

Wij zijn, naar ons eigen inzicht, een mooie afspiegeling van de maatschappij, van wat er speelt in de maatschappij. Wij zijn mensen die op allerlei manieren op zoek zijn naar vertrouwen, verbinding, naar houvast in ons leven in samenhang met dat van de mensen om ons heen. In deze tijd waarin vele kerken leeg lopen, waarin de bricolage hoogtij viert en erkenning krijgt, maar mensen wel op zoek blijven naar het transcendente, de spiritualiteit in hun leven, voelen wij ons de bruggenbouwers van de toekomst.

Door het volgen van deze opleiding op Windesheim hebben wij kennis gemaakt met allerlei inzichten. Inzichten die soms zo anders zijn dan wij in gedachten hadden. Wij hebben geleerd naar elkaar te luisteren, elkaars ideeën te bevragen, te onderzoeken, in ons op te nemen. Wij hebben elkaar laten zien en horen waar we in geloven, of waar we niet in geloven. We hebben ingezien dat we, ondanks de soms grote verschillen, respect kunnen opbrengen voor andere standpunten, andere meningen, andere geloofsinzichten. Wij weten dat we iedere keer weer op zoek moeten naar de nieuwe horizon om ons te blijven vernieuwen, om zo die ander te blijven ontmoeten. Wij weten dat er soms een kloof tussen mensen kan ontstaan. Door deze opleiding hebben wij ingezien dat het ongelooflijk waardevol kan zijn om dan een brug te bouwen van de ene oever naar de andere, om zo elkaar te blijven ontmoeten, aan de andere oever, of gewoon midden op de brug.

Van hieruit gaat ieder van ons zijn of haar weg, diploma aan de muur. En op die weg weet de een zich in gezelschap van God, de ander ervaart iets van de Buddha, van het Iets of van de natuur. Deze weg zal wat afslagen hebben, wat hobbels en kuilen, maar we gaan hem; die weg. Met heel ons hart."

Afgestudeerden Theologie en Levensbeschouwing

Wouter Bandstra, Marieke Steenbeek, Hanna Wapenaar, Lammie Klaver, Isa Őz, Anja Thönelt, Suzanne van Horssen