Mensen die buiten op het gras zitten

Inhoud opleiding

Geloof, cultuur en samenleving zijn kernwoorden in de opleiding. Je krijgt een brede basiskennis van theologie. Wat leer je nog meer?

Theologische vakkennis en zingevingsvraagstukken

We behandelen verschillende religies en levensbeschouwingen, maar ook ethiek en filosofie. Geloof, cultuur en samenleving zijn de kernwoorden van de opleiding hbo Theologie (voorheen Godsdienst-Pastoraal Werk). Je leert met mensen werken en wat je voor ze kunt betekenen. Je weet straks alles over de relatie tussen mens en cultuur, samenleving en levensbeschouwing.

Leren luisteren

Wij staan midden in de maatschappij en hechten veel belang aan normen en waarden zoals respect voor elkaar en elkaars mening. Dit is waarin wij geloven en onze christelijke identiteit is hierin verweven. In ons onderwijs geven we dan ook ruimte aan diversiteit aan meningen en overtuigingen. Een pastoraal werker moet goed kunnen luisteren en kijken naar mensen. Deze vaardigheden leren we je. Je leert ook kritisch naar jezelf kijken.

Praktijk, theorie en reflectie

Praktijk
Tijdens de studie is er veel ruimte voor praktijk. De praktische opdrachten door je hele studie heen en je stage kun je naar eigen wens invullen. Je organiseert bijvoorbeeld een stille tocht, een maaltijdproject of je schrijft een stuk voor een kerkelijke website.
Ook pak je projecten op samen met je medestudenten. Leerzaam, omdat je van elkaar leert. En daarnaast leer je hoe je jouw rol kan vervullen in het groepsproces.  

Theorie
Je hele studie door duik je in de theorie. En dat is echt theorie met een hoofdletter T. Jouw basiskennis wordt flink vergroot. Je leert de hele dag door, tijd en plaats maakt eigenlijk niet uit. Jouw leven is jouw studie. Want ook buiten Windesheim is er voor jou genoeg te leren en te ontdekken.
De vakken die je in de opleiding kunt verwachten zijn onder andere gericht op filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen, geschiedkunde en ontwikkelingspsychologie.

Reflectie
De rode draad door je studie is reflectie. Je ontwikkelt jezelf, ontdekt en groeit in je eigen spiritualiteit en je leert hoe jij je beweegt in een groep. Je leert je groeiende professionaliteit te verantwoorden naar je docent en stippelt je eigen route uit.
Je krijgt te maken met intervisie en supervisie, feedback van jouw medestudenten en van je docenten. Je krijgt de studieloopbaanbegeleiding die je nodig hebt om jouw studie succesvol af te ronden. Maar je kunt ook een beroep doen op decanen, psychologen en andere deskundigen.

Studieopbouw

Binnen de deeltijdopleiding hbo Theologie kun je kiezen uit flexibele manieren om je studieprogramma in te richten. Wil je weten wat jouw opties zijn, ga dan in overleg met de studiecoördinator. De studiecoördinator kan je adviseren wat in jouw specifieke situatie de meest geschikte wijze van studeren is. Zo kun je het reguliere programma volgen zoals in de afbeelding hieronder staat. Je kunt echter ook losse modules volgen, waarmee je de richting, studieduur en eindbestemming van jouw opleiding zelf bepaalt. Werken, studeren en je privésituatie zijn zo beter te combineren.

 

Leren met en van elkaar

Je hebt één dag in de week een gezamenlijke lesdag met voltijdstudenten. Daarnaast volg je regelmatig colleges met zowel studenten van hbo Theologie als studenten van de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. Een mooie gelegenheid dus om van elkaar te kunnen leren.

Borging kwaliteit

De opleiding hbo Theologie (voorheen Godsdienst-Pastoraal Werk) heeft een werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.