Student Werktuigbouwkunde

Studieopbouw en modules

De opleiding Technische Bedrijfskunde is modulair opgebouwd. Zo heb jij optimaal de regie over je eigen opleidingstraject.

Bacheloropleiding

De opleiding Technische Bedrijfskunde bestaat uit acht modules, elke module duurt een half jaar (30 ECTS per stuk). Samen met jou stellen we een lesplan op en gaan we na welke modules je volgt en in welke volgorde. Als je kunt aantonen dat je reeds over de gevraagde kennis en vaardigheden beschikt, is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen.

De modules van de vierjarige bacheloropleiding zijn ook als losse modules te volgen. Wil je je inschrijven voor een module? Dat kan, lees dan verder op de pagina Inschrijven. Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat van Windesheim.

Modules

We bieden je een modulair programma aan waarin integraal kennis en competenties worden getoetst. Binnen de opleidingen van Technische Bedrijfskunde ontwikkelen we continu nieuwe modules die aansluiten op de ontwikkelingen in het technische werkveld en de behoeften van studenten en werkgevers. We onderscheiden verbredende modules en verdiepende modules.