technische bedrijfskunde

Inhoud opleiding

Wat voor technisch bedrijfskundige word jij? Je bepaalt je eigen studieroute en hebt de vrijheid om je op specifieke kennisgebieden te ontwikkelen zoals duurzaamheid, additive manufacturing, kwaliteitsmanagement of robotica.

Als Technisch Bedrijfskundige werk je aan de lange termijn continuïteit van organisaties, teams en afdelingen. Je hebt oog voor de positie van de organisatie in de markt en samenleving en benadert vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Deze opleiding biedt de basis om door te groeien in je organisatie en je positie te verbeteren. Je verstrekt je functioneren als technisch-bedrijfskundige manager, adviseur of projectmanager.

Je ontwikkelt competenties om bedrijfsprocessen aan te sturen en te verbeteren, zoals managen, onderzoeken, adviseren en persoonlijk leiderschap. Daarnaast duik je ook in de technische kant. Je leert over onderwerpen als energietechniek, kwaliteitsmanagement, technische productinformatie, materialen en productie. 

Flexibel en modulair onderwijs voor professionals

Technische Bedrijfskunde in deeltijd is een modulair opgebouwde opleiding die flexibel is ingericht. Je bepaalt zelf waar en wanneer je studeert. Jij bepaalt ook zelf welke leeractiviteiten je inzet.

Leeruitkomsten

Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar je diploma. Voorbeelden van leeruitkomsten zijn:

- De student maakt een planning voor de inzet van machines, materialen, installaties en medewerkers voor het realiseren van de Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Hierbij maakt hij gebruik van planningsmethoden, zoals Material requirements planning, Master production schedule, Quick response manufacturing, Economic order quantity, voorraadbeheersing, verwachte order ontvangsten).

- De student realiseert een prototype automatisering van een overzichtelijk operationeel proces. Naast de demonstratie van de werking beschrijft de student  gebruikte methoden en technieken. Daarbij zijn innovatieve IT technieken (SMART Industry, Industry 4.0) toegepast zoals bijvoorbeeld IoT, Cybersecurity, Big Data, Blockchain, Edge computing.

- De student ontwerpt een onderzoek voor een technisch-bedrijfskundig probleem. De onderzoeksopzet bevat: de onderzoeksvragen, een beargumenteerde keuze voor een onderzoeksmethode(n), een selectie van (wetenschappelijke) bronnen en methoden waarmee het onderzoek is onderbouwd en een planning voor de uitvoering van het onderzoek.

Tijdens de studie toon je 48 leeruitkomsten aan. Welke combinatie van leeruitkomsten je in een module wil afronden kun je zelf bepalen. Hierdoor heb je de mogelijkheid om de inhoud van het onderwijs optimaal aan te sluiten op de vraagstukken binnen jouw werkomgeving. Benieuwd naar de 48 leeruitkomsten en jouw leerroute? Neem via het contactformulier contact op met Arend Jan Pleizier voor meer informatie.

Leeractiviteiten

Bij iedere module hoort een pakket van leeractiviteiten dat jou kan ondersteunen bij het realiseren van de leeruitkomsten en het aantonen hiervan via de toetsing, zoals: lessen volgen (met benodigde begeleiding) bij Windesheim:

- online leren;
- vaardigheden trainen;
- leren op de werkplek;
- zelfstudie.

Toetsing

Je toont je leeruitkomsten aan door het realiseren van opdrachten binnen je eigen werkomgeving. Je maakt een beroepsproduct dat past bij de aan te tonen leeruitkomst. Dit kan bijvoorbeeld een prototype, een posterpresentatie, een adviesrapport of een management presentatie zijn. In overleg met de docenten bepaal je het beroepsproduct dat het beste past bij de leeruitkomsten die jij moet aantonen. Je werk wordt beoordeeld door twee assessoren die je (kunnen) bevragen over het beroepsproduct en je toegepaste kennis. In de toetsing combineer je altijd minimaal twee leeruitkomsten tot een beroepsproduct. Daarmee toon je aan te kunnen werken aan vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken.

Sneller door de opleiding heen

Als je bepaalde leeruitkomsten al kunt aantonen op basis van werkervaring, is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Je ontwikkelt dan onder begeleiding van een leercoach een portfolio van je uitgevoerde projecten en werkzaamheden waarmee je een instroomassessment doet. Indien je dat instroomassessment goed doorloopt, stellen we samen een aangepaste individuele leerroute op om daarmee resterende leeruitkomsten aan te tonen. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren en in je eigen tempo toe te werken naar het behalen van je diploma.

Werkplek = leerplek

Je werkomgeving is een belangrijk leergebied. Je voert er praktijkopdrachten uit en past er nieuw verworven kennis en vaardigheden toe. Daarom checkt de opleiding of jouw werkplek voldoet als leerplek. Daarnaast is het mogelijk dat jouw werkplekbegeleider een training volgt waardoor hij/zij jou voldoende kan faciliteren in het succesvol doorlopen van jouw studie

Netwerk opbouwen

Door een actieve houding en het delen van praktijkvoorbeelden, leer je van je medestudenten. Je investeert dus niet alleen in je eigen kennis en persoonlijke ontwikkeling, maar ook in het opbouwen van een waardevol kennisnetwerk.

Ervaren docententeam

We werken met een ervaren en veelzijdig docententeam. Onze docenten hebben ruime werkervaring in de industrie, dienstverlening en publieke sector. Dit zorgt voor een goede aansluiting met jou als werkende student.

Studiebegeleiding

Het docententeam van Technische Bedrijfskunde is tijdens de volledige opleiding jouw aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor ondersteuning en begeleiding bij jouw loopbaan, het inbrengen van praktijkervaring en het vinden van een balans tussen studie, werk en privé.

In jouw ontwikkeling ondersteunen we bij:

  • een instroomassessment;
  • een aanvraag vrijstelling voor erkende diploma’s;
  • je studieroute en de voor jou passende volgorde van te volgen modules;
  • het leren op je werkplek/ werkplekscan;
  • het volgen aanbod van de opleiding of eigen set aan leeractiviteiten;
  • contact met de werkplekbegeleider;
  • de keuze van een toetsvorm;
  • meedenken over producten van een werkplekportfolio.
Getuigschrift en titel

Wanneer je deze bachelor hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Engineering voeren.