Studenten achter een laptop

Inhoud opleiding

Word technisch bedrijfskundige op bachelorniveau en een vakbekwame, bewuste en betrokken professional. Hoe? Lees dan verder!

Voor wie?

De opleiding Technische Bedrijfskunde is een aantrekkelijk opleidingstraject voor professionals die willen doorgroeien naar een leidinggevende of adviserende functie in de techniek. Je hebt een visie op bedrijfsprocessen en ontwikkelt competenties om deze processen aan te sturen en te verbeteren, zoals managen, communiceren en persoonlijk leiderschap. Daarnaast duik je ook in de technische kant. Je leert over onderwerpen als energietechniek, kwaliteitsmanagement, technische productinformatie, materiaal en productie. 

Flexibel opleidingstraject

Het vernieuwde studieprogramma van Technische Bedrijfskunde is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Met een modulair programma wordt integraal gewerkt aan het ontwikkelen van kennis en competenties waar de arbeidsmarkt om vraagt. Maar, we willen ook aansluiten op jouw individuele voorkeuren en wensen. Samen bepalen we welke kennis al aanwezig is, welke modules je volgt en in welke volgorde. Zo kunnen we voor jou een specifieke route bepalen die past bij jouw achtergrond en ambitie.

Lees meer over de studieopbouw en modules

Wat leer je?

In het opleidingsprofiel van Technische Bedrijfskunde zijn vijf taakgebieden vastgesteld die elke Technisch Bedrijfskundige dient te beheersen.  In elke module ontwikkel je je op één of twee taakgebieden en worden je leeruitkomsten daaraan getoetst. Als je taakgebieden al beheerst door andere opleiding(en) en/of opgedane werkervaring kun je die laten valideren. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren en in je eigen tempo toe te werken naar het behalen van je diploma.

Taakgebied 1: Ontwerpen

Je ontwerpt of verbetert processen, producten, diensten of systemen in een technische context. Je doet dit op basis van onderzoek en een vastgesteld programma van eisen. Uiteindelijk breng je een doelgericht advies uit aan betrokken stakeholders.

Taakgebied 2: Realiseren

Je stelt op basis van een technisch (her)ontwerp een implementatieplan op voor een organisatie op minimaal afdelings- of teamniveau. Je maakt hierbij gebruik van je expertise op het gebied van techniek en veranderkunde. Je werkt hiervoor nauw samen met betrokken stakeholders en past je communicatie hierop aan.

Taakgebied 3: Beheren

In dit taakgebied bepaal je voor een organisatie in de technische sector de huidige én gewenste kritieke prestatie-indicatoren, oftewel kpi’s. Je maakt een plan om deze kpi’s naar het gewenste niveau te brengen door een doelgerichte inzet van mensen en materialen. Bij het uitvoeren van dit plan hanteer je de PDCA-cyclus.

Taakgebied 4: Managen

Je initieert projecten in je organisatie en managet het projectmanagement proces. Je houdt rekening met interne en externe stakeholders en zorgt voor een goede inbedding van de projectresultaten in de organisatie.

Taakgebied 5: Adviseren

Je buigt je over een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk van een technische organisatie. Je ontwikkelt een adviesplan en uiteindelijk breng je een advies uit aan betrokken stakeholders over technisch-bedrijfskundige processen, zoals een Lean-traject, ERP of operational excellence.

Werkplek = leerplek

Je werkkring is een belangrijk leergebied. Je voert er praktijkopdrachten uit en past er nieuw verworven kennis en vaardigheden toe. Daarom checkt de opleiding of jouw werkplek voldoet als leerplek. Daarnaast is het mogelijk dat jouw werkplekbegeleider een training volgt waardoor hij/zij jou voldoende kan faciliteren in het succesvol doorlopen van jouw studie. 

Netwerk opbouwen

Door een actieve houding en het delen van praktijkvoorbeelden, leer je van je medestudenten. Je investeert dus niet alleen in je eigen kennis en persoonlijke ontwikkeling, maar ook in het opbouwen van een waardevol kennisnetwerk.

Ervaren docententeam

We werken met een ervaren en veelzijdig docententeam. Onze docenten hebben ruime werkervaring in de industrie, dienstverlening en publieke sector. Dit zorgt voor een goede aansluiting met jou als werkende student.

Studiebegeleiding

Als student krijg je een eigen studiebegeleider. Een coach die je een spiegel voorhoudt. Wat is je opleidingsdoel en hoe bereik je dat? Welke acties kun je nu al ondernemen om dat doel dichterbij te brengen? Hoe moet je studeren en is privé, werk en studie goed op elkaar afgestemd? Daarnaast werk je veel samen met andere deeltijdstudenten. Door intervisie word je als het ware elkaars studiecoach: samen werken en leren voor een beter resultaat.

Getuigschrift en titel

Wanneer je deze bachelor hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Engineering voeren.