Hbo deeltijdopleidingen, cursussen en modules Windesheim Techniek en ICT

Studieprogramma

De Associate degree Technische Bedrijfskunde is modulair opgebouwd. Zo heb jij optimaal de regie over je eigen opleidingstraject.

De opleiding bestaat uit 4 modules. Elke module duurt een half jaar (30 ECTS per stuk). Samen met jou stellen we een lesplan op en gaan we na welke modules je volgt en in welke volgorde. Als je kunt aantonen dat je reeds over de gevraagde kennis en vaardigheden beschikt, is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen.

De modules van de opleiding zijn ook als losse modules te volgen. Wil je je inschrijven voor een losse module? Dat kan, lees dan verder op de pagina Inschrijven. Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat van Windesheim.

Modules

We bieden je een modulair programma aan waarin integraal kennis en competenties worden getoetst. Binnen de opleidingen van Technische Bedrijfskunde ontwikkelen we continu nieuwe modules die aansluiten op de ontwikkelingen in het technische werkveld en de behoeften van studenten en werkgevers. Op dit moment worden de volgende modules aangeboden:

Ontwerpen van (bedrijfs)processen

Looptijd: september 2020 t/m januari 2021 | In deze module (her)ontwerp je een bedrijfsproces van je organisatie. Dit doe je door het uitvoeren van een praktijkonderzoek in je eigen organisatie waarin je de omgeving, de behoeften en het proces analyseert. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maak je je eigen analyse en een (her)ontwerp van de betrokken bedrijfsproces(sen), waarbij je rekening houdt met de technische aspecten van de organisatie en/of haar (bedrijfs)processen. Parallel aan het uitvoeren van je onderzoek worden relevante theorievakken gevolgd (onder meer: organisatiekunde, bedrijfskundig onderzoek en advies, bedrijfseconomie en marketing, operational management). In deze module staan de taakgebieden Ontwerpen en Adviseren centraal. Lees meer over de module Ontwerpen van (bedrijfs)processen

Toegepaste Technische Bedrijfskunde

Looptijd: februari 2019 t/m juni 2019 | In organisaties wordt het steeds belangrijker om projectmatig te werken. De rol van de (project)manager wordt vanwege de toenemende veranderingen en noodzakelijke innovaties van steeds groter belang. In deze module leer je vanuit de rol als (project)manager in welke context projecten zich afspelen. Daarbij neem je kennis van verschillende projectmanagementmethodes en leer je welke succesvol kunnen zijn in verschillende situaties. Om de context van je organisatie te begrijpen nemen we je mee in de volgende thema’s: strategisch management, stakeholdermanagement, innovatiemanagement, personeelsmanagement, organisatieculturen, kwaliteitsmanagement en projectmanagement toegepast in een technische omgeving. Daarnaast begeleiden we je deze module in de ontwikkeling van je vaardigheden om de rol van (project)manager succesvol te kunnen vervullen. In deze module staat het Taakgebied Managen centraal. Lees meer over de module Toegepaste Technische Bedrijfskunde.  

Inzet van mens en materiaal in een technische context

Looptijd: september 2019 t/m januari 2020 | In deze module maak je kennis met het vakgebied Bedrijfskunde. Je leert hoe een organisatie is opgebouwd, wat een proces is, wat ondersteunende diensten of processen zijn en hoe je deze het beste kunt inzetten. Je leert vanuit verschillende vakgebieden een organisatie te beoordelen en je maakt kennis met verschillende (bedrijfskundige) modellen. Deze modellen ga je toepassen binnen je eigen organisatie zodat je meteen je eerste beroepsproduct kunt opleveren. In deze module staat het taakgebied Beheren centraal. Lees meer over de module Inzet van mens en materiaal in een technische context.

World Class Warehousing

Looptijd: september 2019 t/m januari 2020 | De module World Class Warehousing gaat in op de dagelijkse bedrijfsvoering van een magazijn. Hoe ga je om met de inzet van mensen, middelen en materialen? Je leert om een optimale prestatie te leveren in het magazijn. In de module staan onderwerpen centraal als management, prestatie-indicatoren, bedrijfskunde, organisatiekunde en warehouse-ICT. Lees meer over de module World Class Warehousing.

Implementatie van verandering

Looptijd: februari 2020 t/m juni 2020 | Je leert hoe je veranderingen of vernieuwingen kunt implementeren binnen een technisch proces of technische organisatie. Zo leer je een geplande verandering te begeleiden met methoden als SCRUM, PRINCE II, TWI en Kaizen, aangevuld met theorie over Organisatie & Management, Bedrijfseconomie en Kwaliteitsmanagement. Je past je inzichten toe in je eigen organisatie. Vanuit stakeholdermanagement weet je na deze module verschillende partijen op een goede wijze mee te nemen in de verandering. In deze module staat het taakgebied Realiseren centraal. Lees meer over de module Implementatie van verandering.