technische bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde - losse cursussen

Wil jij een bijdrage leveren aan de toekomst van de techniek en bedrijfsvoering van je organisatie? Bij Windesheim kun je actuele kennis opdoen door deelname aan onze cursussen.

Actuele thema's

Cursussen van Technische Bedrijfskunde zijn een uitstekende manier om nieuwe kennis te ontwikkelen over thema's die nu actueel zijn voor veel organisaties rondom duurzaamheid en technologische vernieuwingen. Speciaal voor de lessen komen gastdocenten uit het bedrijfsleven, van kennisinstituten en lectoraten de meest actuele kennis met je te delen. Elk half jaar bieden we weer andere cursussen aan die worden geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen. Voordeel van de cursussen is de praktische vertaling van de praktijk- en theoretische kennis naar jouw werkomgeving. Deze praktijkgerichtheid zorgt voor een actief lessenprogramma waarmee je in jouw organisatie direct aan de slag kunt gaan.

De cursussen zijn onderdeel van de opleiding Technische Bedrijfskunde, waardoor je het resultaat kunt verzilveren in studiepunten als je nog een Bachelor of Associate Degree opleiding overweegt. 

We bieden de volgende cursussen aan:

Verduurzamen van producten diensten (start september 2020)

Om de milieudoelstellingen te halen moeten producten en diensten worden (her)ontworpen. We moeten verontreiniging en afval verwijderen en zorgen dat elementen kunnen worden hergebruikt. Kan de carbon footprint worden gereduceerd? Hoe moet een product/dienst er uit zien om de gewenste reductie te bereiken? In deze cursus maak je een impact analyse van producten en diensten voor het milieu en/of (her)ontwerp je een product/dienst. Alles vanuit een lange termijn visie op duurzaamheid. Je visualiseert deze in bijvoorbeeld een factsheet of posterpresentatie. Je draagt meerdere mogelijkheden aan voor verbetering van de duurzaamheid. De feiten zijn gebaseerd op diverse actuele bronnen bijvoorbeeld, kennis van lectoraten, interviews van deskundigen of publicaties in vakbladen.

Kwaliteit en continu verbeteren (start september 2020)

Hoe beïnvloedt de kwaliteit van mijn proces de resultaten van de organisatie? Waar liggen de knelpunten in het proces die invloed hebben op de kwaliteit van het proces? Welke verbetermogelijkheden zijn er op korte en lange termijn voor de kwaliteit? Hoe kan de kwaliteit in de toekomst blijvend worden verbeterd en beheerd? In deze cursus wordt een continu verbeterproces in gang gezet om de kwaliteit te verbeteren. Op basis van systematisch onderzoek werk je een meerjarig plan en/of concrete verbeterprojecten uit.

Trends en innovatie (start september 2020)

Op welke trends en innovaties kan jouw organisatie inspelen? Hoe organiseer je het proces waarin de innovatie wordt geadopteerd binnen de organisatie? Hoe begeleid je het innovatieproces waarin een technologie wordt verwerkt in processen, producten en diensten? In deze cursus focus je op het managen van een innovatieproces. Je onderzoekt hoe anderen dat doen en bekijkt welke methodes relevant zijn voor jouw organisatie om innovaties te realiseren. Je hanteert daarbij een innovatiemethode zoals het Stage Gate model om aan te geven hoe het innovatie proces door de organisatie gerealiseerd moet worden om de gewenste innovatie te bereiken.

Technologie vernieuwing (start september 2020)

Heeft Additive Manufacturing (3D printing) een kans van slagen in je organisatie? Staan SMART toepassingen op het verlanglijstje van je organisatie? Met deze cursus verdiep je je in één specifieke technologische ontwikkeling en onderzoek je de toepasbaarheid en haalbaarheid ervan voor jouw organisatie. Je doet eigen onderzoek bijv. op beurzen, en volgt lessen over specifieke thema's van onze gastdocenten en lectoraten waardoor de meest actuele kennis wordt verkregen. Aan het eind presenteer je een ‘proof of concept’ of een haalbaarheidstoets voor de technische ontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid (start februari 2021)

Wat houdt duurzame inzetbaarheid in? Hoe kunnen we talent en ervaring aan ons binden? Welke instrumenten dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Hoe richt ik de organisatie in op continuïteit van medewerkers en organisatie? Binnen deze cursus worden de actuele vraagstukken rondom personeel verkend en vertaald naar beleid en adviezen voor duurzame inzetbaarheid. Tijdens deze cursus inventariseer je de behoeftes van een team of medewerkers in een bepaalde functiegroep ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en de toepassing van relevante HRM-instrumenten. Je doet op basis hiervan aanbevelingen aan medewerkers en management, gericht op de verbetering van duurzame inzetbaarheid.

Asset Management (start februari 2021)

Hoe kan ik de assets van mijn organisatie managen? Hoe zorg ik voor de continuïteit van onze bedrijfsmiddelen? Wat voor onderhoud en beheertechnieken en methoden zijn er? In deze cursus leer je zowel praktisch als strategisch vorm geven aan een asset management beleid.

Energietransitie (start februari 2021)

Wat houdt de energietransitie in? Wat betekent het voor mijn organisatie? Hoe kan ik nu al inspelen op de trends en ontwikkelingen van de energietransitie met mijn afdeling en mijn organisatie? Op welke manier kan ik nu al de energierekening van mijn organisatie verlagen? In deze cursus ga je concrete stappen uitwerken voor de energietransitie van jouw organisatie. Je ontwikkelt en berekent een pakket van maatregelen om de onderneming energieneutraal te maken en neemt daarbij de impact op het energienetwerk mee

Processen automatiseren (start februari 2021)

Welke mogelijkheden zijn er allemaal op het gebied van automatisering en welke zijn interessant voor jouw organisatie? En hoe implementeer je ze vervolgens? In deze cursus analyseer je de huidige automatiseringssituatie van de organisatie (over de verschillende niveau's). Op basis van deze analyse én de ontwikkelingen binnen procesautomatisering (o.m. SMART Industry, Industry 4.0, IoT, Cybersecurity, Big Data, Robotica, Blockchain, Edge computing etc.) werk je een concreet stappenplan uit waarin je antwoord geeft op de vraag ‘welke innovatieve technologieën kunnen binnen de organisatie een toepassing vinden en welke opbrengsten zijn hiervan te verwachten?

 Voor wie

De cursussen zijn geschikt voor professionals uit de industrie, de bouw- en installatietechniek en de technische dienstverlening die onze cursussen willen gebruiken om in hun eigen organisatie met actuele vraagstukken aan het werk te gaan. 

Praktische informatie

Lesdagen en lestijden De cursussen bestaan uit 7 lessen die om de week worden aangeboden op donderdagen  tussen 18.30 en 20.30 uur. Ze starten in september of februari afhankelijk van het onderwerp. 
Studiebelasting De hoeveelheid tijd die je bezig bent met een cursus is mede afhankelijk van je (werk)ervaring en vooropleiding. Gemiddeld staat er voor een cursus 140 studiebelastingsuren. Dat is inclusief contacturen en zelfstudie.
Toelating Relevante werkervaring of een havo- of mbo-diploma (niveau 4)
Kosten € 475,-
Inschrijven

Via de knop onderaan deze pagina kun je je inschrijven. Let erop dat je in het inschrijfformulier de exacte benaming van de cursus overneemt in stap 3!

Certificering

Wanneer je een cursus succesvol afrondt, ontvang je een bewijs van deelname.

Schrijf je je binnen vier jaar in als student Technische bedrijfskunde? Dan kun je bij de examencommissie vrijstelling aanvragen voor de betreffende lessen.

Locatie Zwolle
Contact Met vragen kun je terecht bij Arend Jan Pleizier via het Windesheim Informatiecentrum of via tbkdeeltijd@windesheim.nl.