Master Polymer Engineering

Inhoud opleiding

Voor de verdere ontwikkeling van kunststoffen is meer kennis nodig, zowel van de materialen als van de wijze van produceren.

Hoogwaardige kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze hightech samenleving. Ze worden sterker, lichter, hebben een langere levensduur en zijn steeds beter geschikt voor recycling en hergebruik.

Twee werelden samen

Tijdens de opleiding krijgt de engineer meer kennis van de kunststofchemie. De chemisch technoloog leert hoe de eigenschappen van polymeren bepalend zijn in het verwerkingsproces van materiaal tot product. Met de kennis van materialen en het inzicht in het productieproces is de afgestudeerde master beter in staat om een ketenaanpak te realiseren.

Marktbehoefte

De masteropleiding voorziet in een duidelijke behoefte. Bedrijven als Philips Consumer Lifestyle, Attero, Schoeller Arca, Dyka, Wavin, API, PEZY, Cumapol, Teijin Aramid willen alle mogelijkheden van kunststoffen benutten. De industrie is hard op zoek naar engineers en chemisch technologen die begrijpen hoe kunststoffen zich gedragen en weten hoe het productieproces het beste ingericht kan worden.

Opleiding in het kort

  • Masteropleiding op het snijvlak van toegepaste engineering en chemische technologie.
  • Deeltijdopleiding: een dag onderwijs, vier dagen werken. 
  • Korte opleiding van twee jaar (in plaats van drie jaar). 
  • Masterthesis: onderzoeksproject binnen eigen bedrijf. 
  • Ondersteuning door docenten van Universiteit Twente, Wageningen University & Research en Rijksuniversiteit Groningen. 
  • Begeleiding door studiecoach.  

Nieuw: losse module, traineeship of onderzoek

De master is opgebouwd uit drie onderdelen: Polymer Chemistry, Polymer Engineering en Polymer Design Engineering. De modules zijn ook als losse cursus te volgen, mits je aan de toelatingseisen voldoet. Voldoe je niet aan de toelatingseisen, of ben je starter op de arbeidsmarkt en beschik je (nog) niet over een geschikte werkomgeving, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van een traineeship te bespreken. Het volgen van de master in combinatie met een onderzoeksproject binnen Green PAC behoort ook tot de mogelijkheden.

Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken

Netwerk

Je werkkring is een belangrijk leergebied. Je voert er praktijkopdrachten uit en past er nieuw verworven kennis toe. Door een actieve houding en het inbrengen van praktijkvoorbeelden, leer je daarnaast van je medestudenten. Je investeert dus niet alleen in je eigen kennis en persoonlijke ontwikkeling, maar ook in het opbouwen van een netwerk waarmee je jouw positie - én die van je werkgever - versterkt in de kunststofindustrie.

Green PAC

De masteropleiding Polymer Engineering wordt aangeboden door Green PAC, een samenwerkingsverband van NHL Stenden en Windesheim. Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.