Industriële Automatisering en Robotica

Studieprogramma

De AD-opleiding Industriële Automatisering en Robotica duurt twee jaar en bestaat uit 4 semesters.

Programma

De opleiding bestaat uit vier semesters waarin steeds een taakgebied centraal staat. Deze  taakgebieden zijn geformuleerd in samenwerking met bedrijven die betrokken zijn bij het Fieldlab Industrial Robotics.

Semester 1: Field Technician

Je leert vaardigheden om bij interne of externe klanten machines neer te zetten, in bedrijf te stellen en te houden.

Onderwijs: 
- Basiskennis elektrotechniek 
- Basiskennis programmeren, o.a. PLC en robot 
- Basiskennis over industriële hardware van de machine 
- Leert problemen oplossen 
- Leren analyseren, communiceren met stakeholders, protocolleren, etc. 
- Oriënterende opdrachten op de werkplek

Semester 2: Programmer 

Je leert op binnen een projectgroep geautomatiseerde machines en systemen te programmeren.

Onderwijs: 
- Aandrijftechniek
- Regeltechniek 
- Gevorderde kennis programmeren, o.a. PLC en robot
- Leren plannen, communiceren, samenwerken (binnen het project) 
- Programmeeropdracht op de werkplek

Semester 3: Integrator 

Je leert een subsysteem te ontwerpen, te realiseren en te integreren in een machine.

Onderwijs:
- Machine Vision
- Veiligheid 
- Expert kennis programmeren, o.a. PLC en robot
- Samenhang tussen subsystemen en bijbehorende interfaces begrijpen 
- (Virtueel) testen en systematisch verbeteringen doorvoeren 
- Integratieopdracht op de werkplek

Semester 4: Afstuderen 

Met je afstudeeropdracht laat je zien dat je in staat bent een opdracht in een bedrijfscontext uit te voeren op het niveau van een Ad’er in de Industriële Automatisering en Robotica. Je ontwerpt, realiseert en valideert zelfstandig een (deel)systeem met bijbehorende software, inclusief de bijbehorende analyse, verslaglegging en documentatie.

Leren doe je samen

Tijdens deze contactmomenten op school krijg je verdieping op de lesstof, bespreek je de opdrachten en deel je ervaringen met medestudenten. Zo leer je ook van elkaar. Daarnaast krijg je studiebegeleiding om je te ondersteunen bij het vinden van de juiste balans tussen je gekozen studie, je werk en je privéleven. 

Studiebegeleiding

Tijdens het onderdeel Studiebegeleiding bespreken we samen de voortgang van de studie en je loopbaan. Daarnaast komen vaardigheden als communiceren, coaching, conflicthantering, reflecteren en feedback aan de orde.