Banner Lectoraat ICT Innovaties in de zorg

Praktijk

We kijken voortdurend of er onderdelen zijn die je binnen jouw werk kunt afronden met opdrachten.

Praktijk tijdens de opleiding

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk leveren verschillende organisaties een bijdrage aan praktijkopdrachten, ofwel kenmerkende beroepssituaties. Alles wat je leert, kun je dus al snel toepassen in de praktijk. Je volgt een mix aan casestudies, gastcolleges, interactieve werkcolleges, instructiecolleges, reviews en practica.

Uitwisselen van kennis

Je maakt veel praktijkopdrachten met medestudenten die in de praktijk in verschillende functies werkzaam zijn. Tijdens de lessen wissel je praktijkervaringen uit, waardoor jij en jouw medestudenten van elkaar leren. Zo kun je je spiegelen aan gelijkgestemde professionals en neem je tegelijkertijd een kijkje buiten jouw eigen werkveld.

Afstuderen in het buitenland

Sommige deeltijdstudenten vinden een stage- of afstudeeropdracht in het buitenland. 

Twee lopende studentenVier studenten zittend op een bankStudenten in collegezaal