HBO-ICT

Werkzaam in de (IT-)praktijk en op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen in de informatietechnologie, softwareontwikkeling of security? Weten hoe je bedrijfsprocessen verbetert met IT? Dan is de deeltijdopleiding HBO-ICT iets voor jou.

In het kort

Jij bent straks de hbo-professional die met actuele kennis van informatie- en communicatietechnologieën processen kan ondersteunen in je eigen werkpraktijk. Je specialisatie hangt af van het uitstroomprofiel dat je kiest.

Lees meer over de opleiding

Uitstroomprofielen

Na een verkennend onderwijsprogramma volg je modules van jouw uitstroomprofiel: Business IT & Management, Software Engineering of Infrastructure Design and Security. 

Meer over de uitstroomprofielen

Flexibel studeren

De opleiding HBO-ICT is flexibel ingericht. Dit betekent onder andere dat we samen met jou in het eerste studiejaar in kaart gaan brengen waar je verderop in je studie kunt versnellen als je al veel werkervaring hebt.

Meer over flexibel studeren

Lesdagen en studielast

Je volgt colleges op vrijdag en in het eerste half jaar ook op dinsdagavond. We verwachten dat je 20 tot 30 uur per week met de opleiding bezig bent. Dat is inclusief lessen en praktijkopdrachten.

Lees meer over studielast